Nicolas Lambert

Vlaamse regering investeert 230 miljoen euro in nieuwe rioleringen

De Vlaamse regering gaat 230 miljoen euro investeren in nieuwe rioleringen. De regering-Bourgeois heeft gisteren het licht op groen gezet voor het investeringsprogramma van Aquafin. In totaal kunnen daarmee 149 projecten gerealiseerd worden, zegt minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V).

Vlario, het kenniscentrum en overlegplatform van de Vlaamse afvalwater en -rioleringssector, trekt met de regelmaat van de klok aan de alarmbel over de gebrekkige kwaliteit van onze riolen en over de noodzaak aan investeringen.

De Vlaamse regering voorziet nu via het investeringsprogramma van Aquafin 230 miljoen euro aan investeringen in rioleringen. Het gaat om de gebruikelijk 100 miljoen euro aan gewestelijke investeringen. Maar daarbovenop neemt de regering ook 130 miljoen euro aan investeringen over van de gemeenten.

Met die investeringen is het de bedoeling 149 projecten te realiseren die moeten zorgen voor een betere waterkwaliteit en het vermijden van overstromingen van rioleringen.