SCIENCE PHOTO LIBRARY

Een hechte vriend? Daarvoor moet je minstens 200 uur samen doorbrengen

Een Amerikaanse universiteit heeft berekend hoe snel menselijke relaties evolueren van "gewone kennis" tot "hechte vriend". Voor innige vriendschappen moeten mensen minstens 200 uur samen doorbrengen, luidt de conclusie.

Een vage kennis, een kameraad, een goeie maat of een echte BFF: vriendschappelijke relaties tussen mensen nemen allerlei vormen aan. Maar hoeveel tijd is nodig om een nieuwe ontmoeting tot een betekenisvolle en diepgaande band te laten uitgroeien? De universiteit van Kansas meent het antwoord te kennen.

Uit een onderzoek van professor in de communicatiestudies Jeffrey Hall moet blijken dat mensen minstens 50 uur samen moeten doorbrengen om te evolueren van gewone kennis tot losse vriend. Om elkaar als echte vriend te beschouwen, moeten ze minstens 90 uur samen doorbrengen. Beste vrienden zijn mensen pas nadat ze minstens 200 uur samen hebben doorgebracht.

Niet elke soort menselijke interactie telt om deze urenaantallen te bereiken. Vooral vrijetijdsmomenten zijn belangrijk. Uren samen met collega's op het werk wegen minder zwaar door.

Onlinetool

Hall en zijn collega's baseerden hun onderzoek op eerdere studies die hebben aangetoond dat het menselijk brein ongeveer 150 vriendschappen aankan.

Ze ontwikkelden een onlinetool die ze aan 2 groepen mensen voorlegden: een groep van 355 volwassenen die recent waren verhuisd en nieuwe vriendschappen probeerden te smeden in hun nieuwe woonplaats en een groep van 112 eerstejaarsstudenten aan de universiteit van Kansas.

De volwassenen vroegen ze na te denken over een nieuwe persoon die ze hadden ontmoet sinds ze waren verhuisd en hoe de relatie met die vrouw of man was geëvolueerd. Op basis van hun antwoorden probeerden ze te achterhalen hoe snel mensen van de ene fase van vriendschap in de volgende terechtkwamen.

De studenten moesten vragen beantwoorden over 2 andere studenten die ze pas hadden ontmoet aan de universiteit. 4 en 7 weken later moesten ze diezelfde vragen opnieuw beantwoorden. Op die manier konden Hall en zijn collega's nagaan hoe die relaties wel of niet vorm hadden gekregen.

Vingerknip

"Voor echte vriendschappen moet je tijd investeren", zegt Hall. "Je kan niet met je vingers knippen om een vriend te hebben. Nauwe relaties ontwikkelen is de belangrijkste taak in ons leven. Veel mensen op hun sterfbed beamen dat."

"Je kan mensen niet dwingen om tijd met je door te brengen, maar je kan ze wel uitnodigen", geeft hij nog mee als goede raad. "Maak het tot een prioriteit om tijd door te brengen met potentiële vrienden. Als je in een vriendschap geïnteresseerd bent, verander dan van context. Als je met iemand samenwerkt, ga dan samen lunchen of samen iets drinken."

Meest gelezen