© Kees van de Veen

Gemeenten krijgen 9 miljoen extra om kankerverwekkend asbest weg te halen

Gemeenten krijgen eenmalig 9 miljoen euro extra om asbest uit hun gebouwen te verwijderen. Vlaams minister van Natuur en Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) bevestigt ons het bericht daarover in De Morgen. Later dit jaar moet het bredere Vlaamse asbestafbouwplan worden goedgekeurd.

Asbest is nog altijd wijdverspreid in Vlaanderen. In de jaren 50 tot 70 werd het volop gebruikt als bouwmateriaal. Maar intussen is bewezen dat asbestdeeltjes kanker kunnen veroorzaken en moeten we van het materiaal af.

Zo'n afbraak met asbestverwijdering moet door gespecialiseerde firma's gebeuren en kost daarom veel geld. Ook Vlaamse steden en gemeenten worstelen met die kostprijs. Voor hen heeft Vlaams minister van Natuur en Omgeving nu eenmalig 9 miljoen euro extra vrijgemaakt. 

Een goede eerste stap, zo noemt Christof Delatter van de Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten het. "Maar op langere termijn zal er ongetwijfeld nog meer geld nodig zijn om het probleem afdoende te kunnen aanpakken."

Asbestafbouwplan

De 9 miljoen euro is afkomstig van de budgettaire meevaller van de Vlaamse overheid. Dit weekend raakte bekend dat de begrotingscontrole van de Vlaamse regering kon afklokken op een overschot van 100 miljoen euro.

Maar nog voor de zomer zal de Vlaamse regering het grote asbestafbouwplan definitief goedkeuren. Daarmee wordt jaarlijks een som geld vrijgemaakt om Vlaanderen tegen uiterlijk 2040 asbestvrij te krijgen. Aanvankelijk zal het waarschijnlijk gaan om een budget van 10 à 15 miljoen euro per jaar.

Er is ook bij heel wat particulieren heel veel asbest aanwezig en daar is vandaag onvoldoende zicht op

Christof Delatter, VVSG

Prioriteiten stellen

Of dat zal volstaan, daarvoor is het koffiedik kijken, zegt Delatter. "Er is vandaag nog een onvoldoende helder beeld.  Overheden en gemeenten moeten vandaag al een asbestinventaris opmaken. Als we dat samenbrengen, zal dat al heel wat in kaart brengen. Maar er is ook bij heel wat particulieren heel veel asbest aanwezig en daar is vandaag onvoldoende zicht op."

Zo'n asbestafbouwplan kan in elk geval de prioriteiten duidelijk stellen. "Zolang asbest ingekapseld zit, is er geen gevaar. Maar waar we wel moeten ingrijpen, kunnen we dat dan onmiddellijk doen."

Meest gelezen