Kabinetsmedewerker Financiën geeft opnieuw fiscale cursus met voorkennis

Een expert die op het kabinet van minister van Financiën Van Overtveldt werkt geeft dit najaar een cursus over btw. Dit is een stap te ver, zegt Open VLD-Kamerlid Luc Van Biesen. “De ministerraad heeft het wetsontwerp hierover pas vorige week goedgekeurd. Het parlement weet nog van niets en het kan niet dat een kantoor meer weet dan de rest.”

Het kantoor waarover Van Biesen spreekt is Practicali. Dat biedt vanaf 1 oktober een cursus ‘optionele btw op professionele onroerende verhuur’ aan. De opleiding wordt onder meer gegeven door Tim Van Sant, btw-expert op het kabinet van de minister van Financiën. 

Van Biesen vindt dit niet kunnen. Vorig jaar trok Van Biesen al van leer tegen kabinetswerkers die al dan niet betaald lezingen geven over de stand van zaken van wetgeving.

“We hadden toen een goed gesprek met minister Van Overtveldt en hebben vastgesteld dat de informatie nadien telkens gelijktijdig verstuurd werd. Nu blijkt dat het laatste akkoord dat gesloten is, al uitgelegd zal worden in een seminarie zonder dat het verstuurd is naar de instituten."

Van Biesen zegt dat hij de kwestie opnieuw zal voorleggen aan de minister,  "want het is natuurlijk niet de gewoonte dat mensen lezingen gaan geven met kennis die nog niet aan het parlement is voorgelegd".

Ook CD&V-Kamerlid Franky Demon klaagde vorig jaar aan dat verschillende kabinetsmedewerkers van Van Overtveldt bijklusten als belastingconsulent en daarvoor informatie gebruikten die ze door hun job hadden.

Het kabinet Van Overtveldt liet toen weten dat medewerkers die een lezing wilden geven, daar steeds toestemming voor moeten vragen en dat geen enkele sectororganisatie bevoordeeld werd.
 

Meest gelezen