Leuvense studentenkoten dikwijls overbevolkt met vluchtelingen

Op een studentenkamer in Leuven zijn dikwijls meerdere vluchtelingen ingeschreven, terwijl er officieel maar één persoon op zo'n kleine ruimte mag wonen. Dat leidt tot onveilige woonsituaties,  zegt Vlaams parlementslid van N-VA en Leuvenaar Lorin Parys. De vzw ORBIT, die zich bezighoudt met huisvesting voor kwetsbare huurders, nuanceert.

"Doordat er in Leuven de voorbije jaren veel nieuwe, moderne studentenkamers zijn bijgebouwd, staan oude studentenkoten dikwijls leeg", zegt Parys. "Huiseigenaars verhuren zo'n kamer dan aan een vluchteling. Op zich is dat geen probleem. In de praktijk leidt dat wel tot problematische situaties."

Huiseigenaars klagen

Vluchtelingennetwerk Vlaanderen en ook verschillende huiseigenaars hebben het probleem bij Parys aangekaart. "Een kamer wordt verhuurd aan één vluchteling die zich op dat adres inschrijft. Nadien brengt die vluchteling, zonder dat de huiseigenaar het weet, andere vluchtelingen mee, die zich ook op dat kotadres inschrijven. Zo heb je koten", aldus nog Lorin Parys, "waar vier mensen zijn ingeschreven, terwijl er strikt genomen maar een persoon op zo'n kleine ruimte mag wonen."

Controles

Dat leidt tot onveilige situaties, bijvoorbeeld op het vlak van brandveiligheid en hygiëne. Parys pleit voor meer controle door de stad Leuven. "De stad kan niet toelaten dat verschillende vluchtelingen zich inschrijven voor een kot waar maar een persoon mag wonen", vindt hij.

Op straat?

De vzw ORBIT, die zich inzet voor huisvesting voor kwetsbare huurders, onder wie vluchtelingen, vraagt zich in een opiniestuk luidop af waar de vluchtelingen dan terechtkunnen.

"ORBIT vzw kreeg pas nog een noodoproep doorgestuurd vanuit Leuven. Er werd gezocht naar onderdak voor een gezin met tien kinderen dat na gezinshereniging uit een studentenkot was gezet. Gezinnen als deze hebben geen boodschap aan eenzijdige visies. Zij hebben nood meer betaalbare en kwaliteitsvolle woningen", zegt Nils Luyten van ORBIT.

Meest gelezen