Leve de hondentaks!

Louis van Dievel, schrijver en journalist, kijkt elke week met een guitige blik naar de kleine en grote actualiteit. Deze week over de afschaffing van in onbruik geraakte belastingen.

opinie
Louis van Dievel
Louis van Dievel is schrijver en journalist. Hij was journalist bij VRT NWS.

Ik heb al mijn hele leven vinkenier willen worden maar de pestbelasting op de vinkenzetting weerhield mij daarvan. Dertienduizend beoefenaars van deze aloude volkssport dienden ieder jaar hun spaarpot open te breken en hun gezin tekort te doen om hun onschuldige hobby te kunnen bekostigen. Enkel maar omdat dit tijdverdrijf op de openbare weg wordt beoefend, zij het op rustige landwegen. Aan deze grove onrechtvaardigheid komt nu een einde. Binnenkort zal ik u met kennis van zaken kunnen onderhouden over de kerfstok, het kwinkelen, de vinkenslag en de suskewiet. Misschien begin ik wel zangvogels te kweken, want dat wordt ook belastingvrij. Ik ben namelijk zelf een beetje een zangvogel, vaak tot ergernis van mijn naasten.

Mogelijk (en hopelijk) maakt nu de jukebox opnieuw zijn opwachting in het Vlaamse café. Want ook daarop moet geen vermakelijkheidstaks meer worden betaald. Evenmin als op de flipperkast, de sjotterkes en de biljarttafel. Ik heb een tijdlang in een Antwerps café gewerkt - voor kost en inwoon - en daar kwam wel eens een ambtenaar langs om te controleren of de flipperkast en de jukebox wel de sticker droegen die bewees dat er taks op betaald was. Mijn cafébaas was daar nogal slordig in, zal ik maar zeggen.

Vermakelijkheidstaks

Vermakelijkheidstaks, wat een raar woord is dat. Net zoiets als gezondheidsbelasting. Wat al sinds wijlen Leo Tindemans (opzoeken, luie lezer!) een excuus is om de accijnzen op sigaretten en alcohol te kunnen verhogen. Tegenwoordig heft de staat een suikertaks op frisdranken en alcopops. Om overgewicht tegen te gaan, zogezegd. Om de mensen tot een gezonder leven aan te sporen. Als rechtgeaarde Belg ben ik geneigd te geloven dat de staat zelfs op het rijden met een kruiwagen belasting zou heffen, mocht dat genoeg opbrengen en mocht de kost van het innen opwegen tegen de verwachte inkomsten. Want dat is het 'm dus juist.

Decennialang moesten fietsers ieder jaar een taksplaat voor hun rijwiel gaan halen bij de gemeente. Het schijnt dat de fiets eind negentiende eeuw een luxeproduct was waarop de staat belasting wenste te heffen. Het duurde nog tot 1988 voor die belachelijke taks werd afgeschaft (maar ondertussen was ondergetekende wel drie keer tegengehouden door de toenmalige rijkswacht en beboet wegens het ontbreken van de provinciale taksplaat ...). De belasting werd opgedoekt, niet omdat intussen overvloedig bewezen was dat fietsen gezond is en de fiets het milieu niet belast, maar omdat het te veel geld kostte om de taks (veertig frank ofte 1 euro) te innen.

Laten we de hondenvangers vervangen door hondendrollenvangers

In een moeite door ging de hondentaks op de schop. Honden moesten tot eind jaren 80 een takspenning dragen. In drie Vlaams-Brabantse gemeenten bestond die belasting overigens vorig jaar nog. Kijk, ik ben er voorstander van om die belasting op onze trouwe viervoeter opnieuw in te voeren. Niet om het houden van een hond te bestraffen of te beteugelen, maar om het opruimen van de hondendrol te bekostigen.

Hondendrollen vormen misschien geen groot maatschappelijk probleem, ze zijn wel een constante bron van ergernis voor de argeloze voetganger & wandelaar, in de stad net zo goed als op het platteland. Vroeger hadden veel gemeenten een hondenvanger in dienst, om verloren gelopen of achtergelaten dieren van de straat te halen. Laten we die vervangen door hondendrollenvangers, betaald met de hondentaks. En als het van mij afhangt, krijgen die vangers ook de bevoegdheid om nalatige hondeneigenaars met de neus in de drol van hun huisdier te duwen.

VRT NWS wil op vrtnws.be een bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat over actuele thema’s. Omdat we het belangrijk vinden om verschillende stemmen en meningen te horen publiceren we regelmatig opinieteksten. Elke auteur schrijft in eigen naam of in die van zijn vereniging. Zij zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de tekst. Wilt u graag zelf een opiniestuk publiceren, contacteer dan VRT NWS via moderator@vrt.be.

Meest gelezen