Videospeler inladen...

Succesvol solliciteren? Mannen hebben best geen kinderen, vrouwen twee

Mannelijke sollicitanten zonder kinderen en vrouwelijke sollicitanten met twee kinderen maken de meeste kans om uitgenodigd te worden voor een sollicitatiegesprek. Dat blijkt uit onderzoek van de UGent en de KULeuven. Maar de discriminaties die de onderzoekers vaststellen, zijn niet af te lezen in de werkzaamheidscijfers, reageert de Vlaamse werkgeversorganisatie VOKA.

De onderzoekers lieten in het voorjaar van 2016 bijna 1.000 fictieve sollicitaties los op de Vlaamse arbeidsmarkt. Per vacature werden telkens twee sollicitaties verstuurd. De cv's verschilden in lay-out, maar inhoudelijk waren ze grotendeels identiek, op één belangrijk punt na: een van de twee kandidaten had één of twee kinderen.

Mannen

Wat blijkt? Mannen die spontaan op hun cv vermeldden dat ze één of twee kinderen hebben, kregen 18 procent minder uitnodigingen voor een gesprek, dan mannen zonder kinderen.

"Mannen met kinderen worden door werkgevers mogelijk gezien als minder assertief, competitief, onafhankelijk en dominant", zegt professor Stijn Baert van UGent. "En dat zijn nu net kenmerken die stroken met succes op de arbeidsmarkt." Vooral in typisch mannelijke beroepen zoals productiearbeider worden mannen met kinderen minder uitgenodigd.

Werkgevers vrezen dat een (jonge) moeder met 1 kind snel opnieuw zwanger zal worden

Professor Stijn Baert

Vrouwen

Ook voor vrouwen speelt het aantal kinderen een grote rol, maar op een heel andere manier dan bij mannen. Vrouwen met één kind kregen 22 procent minder uitnodigingen dan vrouwen zonder kinderen. Maar vooral: vrouwen met twee kinderen worden het vaakst uitgenodigd.

"Wellicht is de reden dat werkgevers vrezen dat een (jonge) moeder met één kind opnieuw vlug zwanger zal worden en dus een tijdje niet zal komen werken", legt Baert uit. "Bij moeders met twee kinderen is dat risico kleiner, want de kans dat je de stap naar drie kinderen zet, is in ons land niet zo groot."

Werkzaamheidscijfers

"Dat vrouwen met twee kinderen vaker op gesprek mogen, strookt met recente werkzaamheidscijfers", weet Baert, "Bij vrouwen met twee kinderen is 79 % aan het werk; bij vrouwen zonder kinderen is dat 77,5 %, en bij vrouwen met één kind 76,5 %.

De werkzaamheidscijfers, zeker bij mannen, gaan regelrecht in tegen de 'discriminaties' die de onderzoekers vaststellen

Hans Maertens, VOKA

"Dat klopt op zich", zegt Hans Maertens van de Vlaamse werkgeversorganisatie VOKA. "Maar het gaat al bij al om kleine verschillen die niet aantonen dat vrouwen met één kind gediscrimineerd worden."

"Meer nog, mannen met twee kinderen zijn veel meer aan het werk dan mannen zonder kinderen", beklemtoont Maertens. "Daar zien we dus in de werkzaamheidscijfers zelfs een trend die regelrecht ingaat tegen wat blijkt in het onderzoek met fictieve sollicitaties."

Meest gelezen