Open VLD wil bouwstop voor sociale woningen in Brussel

De Brusselse liberalen willen dat er geen nieuwe sociale woningen meer komen in de hoofdstad. Dat schrijft De Standaard. Het wordt een punt in hun programma voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober. "Sociale woningen trekken armoede aan en dat is onhoudbaar", klinkt het bij Els Ampe, Brussels schepen van Openbare Werken en Mobiliteit en tweede op de tweetalige lijst MR-Open VLD.  

"Ons punt is eenvoudig: stop met sociale woningen te bouwen en investeer dat geld in de mensen die nu al in concentratiewijken leven", zegt Els Ampe in "De Standaard".

Volgens de liberalen is de situatie in Brussel onhoudbaar. "In de Brusselse vijfhoek is bijna één op de drie woningen eigendom van de overheid. Een deel daarvan zijn OCMW-woningen of sociale woningen. Dat is een ongezonde situatie. Sociale woningen trekken armoede aan. In 1980 waren de Brusselaars gemiddeld nog de rijkste inwoners van België, nu zijn ze de armste." 

In 1980 waren de Brusselaars gemiddeld nog de rijkste inwoners van België, nu zijn ze de armste. 

Els Ampe, Schepen van Openbare Werken en Mobiliteit (Open VLD)

De liberalen zullen in hun verkiezingsprogramma pleiten voor een bouwstop op nieuwe sociale woningen. Het vrijgekomen geld willen ze investeren in de sociale opmars van diegenen die er nu al zijn.

Enkel nieuwe bescheiden privéwoningen

 De bouwstop voor sociale woningen zal volgens de Brusselse liberalen de hoofdstad ook aantrekkelijker maken voor de middenklasse. "Nu trekken we ofwel heel rijke mensen aan, ofwel heel arme. Daarom zouden er enkel nog bescheiden privéwoningen gebouwd mogen worden, want nu vertrekken de mensen met een normaal inkomen uit Brussel omdat de privémarkt zwaar onder druk staat door de sociale woningen." 

Debaets (CD&V): "Zorg voor doordachte spreiding van sociale huisvesting"

Brussels CD&V-politica Bianca Debaets is niet te vinden voor het idee van Open VLD. "Een stop drijft kwetsbare gezinnen naar woningen die niet aan de normen voldoen of die eigendom zijn van huisjesmelkers", zegt ze.

Om de kansarmoede, maar ook de stadsvlucht van de middenklasse tegen te gaan gelooft Debaets eerder in een doordachte spreiding waarbij niet altijd dezelfde wijken worden geviseerd

Meest gelezen