Wortegem-Petegem investeert in burgerprojecten

Dat je geen grote stad moet zijn om je inwoners op een creatieve manier te betrekken bij het beleid, bewijzen ze in Wortegem-Petegem. De gemeente deelt 100.000 euro uit aan burgerinitiatieven, in navolging van de stad Gent.

Wortegem-Petegem wil ook budget vrijmaken voor initiatieven die vanuit de burgers komen. Elke inwoner, dat zijn er zo'n 6.400, kan een eigen voorstel indienen. De gemeente ontving intussen al 11 initiatieven. Enkele ingediende projecten zijn "een maandelijkse rommelmarkt" of het voorstel om een jeugdhuis in te richten in de gemeente.

Wortegem-Petegem is tevreden met de respons, maar hoopt wel dat ze de kaap van 20 initiatieven bereikt. Vervolgens wordt ook bekeken of alle project aan de vereiste normen voldoen. Als dat niet zo is, kunnen de projecten toch nog een meerwaarde zijn, zegt coördinator van het burgerbudget, Valerie Van Auwegem. "Ook al komen sommige projecten er niet door, toch kunnen ze een signaal geven dat er iets niet in orde is en dat kan nuttig zijn voor ons gemeentebestuur."

De ingediende projecten kunnen maximaal 5.000 euro binnenhalen. Mensen, die een project indienden, worden door de gemeente ook begeleid om hun projecten zo bij te sturen dat ze voldoen aan de vereisten. De inwoners hebben nog tot eind april de tijd om een voorstel in te dienen. 

Meest gelezen