Bert Spiertz Fotografie

Bedrijven kunnen volgend jaar gemakkelijker groene stroom leveren aan een ander bedrijf

Het wordt gemakkelijker voor bedrijven om groene stroom te leveren aan één grote afnemer in de buurt. Met die maatregel wil de Vlaamse regering bedrijven en organisaties stimuleren om groene stroom te produceren.

Voor bedrijven met een laag stroomverbruik is het niet interessant om een windmolen of zonnepanelen te plaatsen. De stroom die ze niet gebruiken moeten ze op het net zetten en daarvoor betalen ze een injectietarief. Dat maakt dat het sop niet altijd de kool waard is.

De Vlaamse regering wil daar vanaf volgend jaar verandering in. Een bedrijf met een groot potentieel om groene stroom te produceren zou dan een directe lijn kunnen aanleggen met een bedrijf uit de buurt dat minder mogelijkheden heeft om hernieuwbare energie op te wekken.  

Een containerpark bijvoorbeeld verbruikt niet zoveel energie maar heeft ruimte voor zonnepanelen. Een grootverbruiker in de buurt zou dan in principe afnemer kunnen worden van dat park als dat zonnepanelen installeert. Aangezien er geen groene stroom naar het net gaat moet de uitbater geen injectietarief betalen. De afnemer moet nog wel dienstverplichtingen betalen zoals openbare verlichting.

Principiële goedkeuring

"Het wordt dus gemakkelijker voor bedrijven om hernieuwbare energie die elders geproduceerd wordt zelf af te nemen," zegt Vlaams minister voor Energie Bart Tommelein. De Vlaamse regering heeft de maatregel principieel goedgekeurd. Maar de Sociaaleconomische Raad Vlaanderen, de Raad van State en het parlement moeten zich er nog over buigen.

Meest gelezen