Gemeente De Panne voor rechter gedaagd na waterinsijpeling in garages

Verschillende mede-eigenaars van het ondergrondse garagecomplex onder het Canadezenplein in De Panne hebben de gemeente voor de burgerlijke rechter gedaagd. Ze klagen aan dat er continu water in de garages sijpelt sinds de gemeente het plein heraanlegde.

De heraanleg en de opfrissing van het Canadezenplein door de gemeente De Panne dateert van 2005. Alhoewel iedereen het er vandaag nog steeds over eens is dat het plein veel mooier oogt, bezorgt het enkele garagehouders onder dat plein al tien jaar kopzorgen.

Immers, korte tijd na de heraanleg van dat plein begon water door te sijpelen naar de ondergrondse garages. Daardoor staan drie garages permanent, in de zomer en winter, onder water. Ze zijn intussen helemaal onbruikbaar en zijn door het vocht aan het rotten. De garages werden al eerder aangelegd dan het plein, door een andere aannemer dan die van De Panne.

Het probleem zou liggen bij de overgangslijn van de garages naar het openbaar domein boven. Die voeg is niet waterdicht. Nadat de eigenaars er na jaren onderhandelen met de gemeente niet in waren geslaagd een oplossing te vinden namen ze een advocaat onder de arm. Er werd een deskundige aangesteld die tot de conclusie kwam dat het waterprobleem wel degelijk het gevolg is door een gebrekkige afwerking door de aannemer van de gemeente, die het plein heraanlegde.

Maar de gemeente weigert de kosten voor het dichten van die voeg op zich te nemen. En ze weigeren ook om toe te laten dat de mede-eigenaars zelf een aannemer aanstellen om de voeg te dichten, want “er is een verbod om te werken op openbaar domein”, klinkt het.

De zaak zit dus in een impasse en daarom slepen de eigenaars de gemeente nu voor de rechter. De zaak wordt gepleit op 23 april. De eigenaars vragen dat de gemeente de werken ten belope van 75.930 euro op zich neemt, of henzelf de toestemming geeft de werken uit te voeren. Indien niet eisen ze een dwangsom. Drie eigenaars eisen ook een schadevergoeding omdat ze hun garages al jarenlang niet meer kunnen gebruiken.

Meest gelezen