Louis Tobback (SP.A): "Gemeenteraad wordt decor voor State of the Union na inperking financiële macht"

De Leuvense burgemeester Louis Tobback (SP.A) heeft vragen bij de inperking van de financiële bevoegdheden van de gemeenteraden ten voordele van de colleges van burgemeester en schepenen. Dat heeft de Vlaamse regering vorige week beslist. Tobback vreest dat de rol van de gemeenteraad zal worden beperkt tot die van decor bij een State of the Union van de burgemeester.

Vorige week heeft de Vlaamse regering beslist dat de gemeenteraad na 2020 niet langer elke bijsturing van overheidsuitgaven dient goed te keuren. Dat betekent de facto meer financiële macht voor het college van burgemeester en schepenen. Die burgemeester zal wel jaarlijks en State of the Union moeten houden, een soort plechtige beleidsverklaring over wat is gerealiseerd en wat nog te gebeuren staat. 

Tobback is blij dat hij het zelf niet meer zal hoeven mee te maken, want eind dit jaar stopt hij als burgemeester. "De nieuwe regel doet afbreuk aan de functie van de gemeenteraad: de gemeente besturen", zegt hij aan De Standaard.

Een State of the Union in de stad Leuven, dat is toch opgepompte woordenkramerij

Burgemeester Louis Tobback (SP.A) van Leuven

"Een gemeenteraad is anders dan een parlement. Het college handelt alleen bij volmacht van de gemeenteraad. Men heeft daar al dikwijls afbreuk aan gedaan, met allerlei managementideetjes. Nu gebeurt dat opnieuw. Alle State of the Unions in de wereld zullen dat niet verhelpen. Trouwens, een State of the Union in de stad Leuven, dat is toch opgepompte woordenkramerij."

Tobback vreest dat het schepencollege in de toekomst meer zijn eigen zin zal kunnen doen, zonder daarover verantwoording an de gemeenteraad af te leggen. "Ik heb bedenkingen bij de voortdurende verschuiving van bevoegdheden van de gemeenteraad naar het college, terwijl men steeds – ook de vorige regeringen – vertelt dat ze de gemeentelijke democratie willen versterken. Je kunt ervoor kiezen om een uitvoerend bestuur in de gemeente te installeren. Maar dan moet je niet het omgekeerde beweren."

Meest gelezen