Zonnepanelen in de autonome regio Ningxia Hui in het noordwesten van China.

Inzetten op zonneschijn: wereldwijd recordcapaciteit aan zonne-energie geïnstalleerd in 2017

In 2017 heeft zonne-energie de investeringen in de energiesector gedomineerd zoals nooit tevoren. Wereldwijd werden er meer nieuwe installaties voor zonne-energie in gebruik genomen dan van welke andere technologie ook. Het grootste deel van de investeringen ging ook naar zonne-energie. Drijvende kracht achter die boom was China. 

Alles bij elkaar werd er in 2017 wereldwijd 98 gigawatt aan nieuwe zonne-capaciteit in gebruik genomen. Dat is een record, en nieuwe installaties voor zonne-energie overtroffen daarmee die van elke andere technologie, hetzij hernieuwbaar, nucleair of op basis van fossiele brandstoffen

Zonne-energie trok ook duidelijk meer investeringen aan dan andere energie-technologieën, namelijk 130,8 miljard euro, een stijging met 181 procent tegenover het jaar daarvoor. Zonne-energie nam daarmee 57 procent voor haar rekening van de 228 miljard die in 2017 in hernieuwbare energie werd geïnvesteerd, en overtrof ruim de investeringen in nieuwe gas- en steenkoolcentrales, die geschat worden op 84 miljard.

De drijvende kracht achter de toename van zonne-energie was China, dat voor 53 gigawatt aan nieuwe zonne-installaties in gebruik nam, maar dan de helft van het wereldwijde totaal, en dat 70 miljard euro investeerde, een stijging van 58 procent tegenover 2016.

Het Huitengxile windmolenpark in Binnen-Mongolië in China.
Foto: Steven Buss/Wikimedia Commons

"Lucht die we inademen schoner maken"

De cijfers komen uit het rapport Global Trends in Renewable Energy Investment 2018, dat vandaag gepubliceerd werd door UN Environment, het Frankfurt School-UNEP Collaborating Centre en Bloomberg New Energy Finance. Volgens het rapport zijn de dalende kosten voor zonne-energie, en in zekere mate ook voor windenergie, de drijvende kracht achter de stijgende trend.

Vorig jaar was het achtste jaar op rij waarin de wereldwijde investeringen in hernieuwbare energie hoger lagen dan 200 miljard dollar (163 miljard euro). Sinds 2004 heeft de wereld al 2,4 biljoen geïnvesteerd in groene energie, zo zegt het rapport.

"De buitengewone opstoot in investeringen in zonne-energie, wereldwijd, toont hoe veel er bereikt kan worden als we ons toeleggen op groei zonder het milieu schade te berokkenen", zei Erik Solheim, het hoofd van UN Environment. 

"Door te investeren in hernieuwbare energie, kunnen landen nieuwe gemeenschappen van stroom voorzien, het leven en het levensonderhoud van de mensen die er in leven, verbeteren, en tegelijkertijd de lucht die we inademen, schoner maken."

Zonnepanelen in de vorm van een kruis op het dak van een kerk in het Duitse dorp Neufrach.
Dietrich Krieger

China, Australië, Mexico en Zweden

Al met al was China veruit het land met de grootste investeringen in hernieuwbare energie, met een recordbedrag van 103 miljard euro, een stijging met 31 procent tegenover 2016.

Sterke stijgingen in de investeringen waren er ook in Australië (+ 147 procent naar 69 miljard euro), Mexico (+ 810 procent naar 4,8 miljard) en in Zweden (+ 127 procent naar 3 miljard). 

Verleden jaar werd er een record van 157 gigawatt aan installaties voor hernieuwbare energie in gebruik genomen. Dat is een stijging tegenover de 143 gigawatt uit 2016, en het overtreft duidelijk de 70 gigawatt aan energiecentrales op fossiele brandstoffen die in 2017 in gebruik werden genomen. 

"De wereld heeft er meer zonne-energie bijgekregen dan er energie uit kolen, gas en kerncentrales samen is bijgekomen", zei Nils Stieglitz, de voorzitter van de Frankfurt School of Finance & Managment. "Dit toont welke richting we uitgaan, hoewel het feit dat hernieuwbare bronnen nog veraf staan van het produceren van het grootste deel van de elektriciteit, betekent dat we nog een lange weg af te leggen hebben." 

Chinese arbeiders schilderen een rotorblad van een windturbine.
AP2009

Daling in de VS en Europa

Sommige grote markten zagen echter een daling in de investeringen in hernieuwbare energie. In de Verenigde Staten daalden de investeringen met 6 procent tot 33 miljard euro. Grote dalingen waren er in Europa, waar er een terugval was met 36 procent tot 33,3 miljard. In het Verenigd Koninkrijk daalden de investeringen met niet minder dan 65 procent tot 6,2 miljard, Duitsland kende een daling met 35 procent tot 8,5 miljard euro. In Japan ten slotte daalden de investeringen in hernieuwbare energie met 28 procent tot 10,9 miljard. 

"In landen die lagere investeringen kenden, weerspiegelde dat over het algemeen een mengeling van veranderingen in steun voor het beleid, de timing van het financieren van grote projecten, zoals offshore windparken, en de lagere kosten per megawatt", zei Angus McCrone, de hoofdredacteur van Bloomberg New Energy Finance en de belangrijkste auteur van het rapport.

Jufferkraanvogels vliegen tussen windturbines door in India.
Foto: Dr. Raju Kasambe/Wikimedia Commons

Amerikaans transportsysteem

Wereldwijd is er in de 11 jaar van 2007 tot 2017 2,2 biljoen euro geïnvesteerd in hernieuwbare energie, en dat heeft het aandeel van elektriciteit die opgewekt wordt door wind, de zon, biomassa en afvalverbranding, geothermische, getijden- en kleine waterkrachtcentrales verhoogd van 5,2 procent in 2007 tot 12,1 procent in 2017.

De huidige hoeveelheid stroom die opgewekt wordt door hernieuwbare energie, betekent een vermindering van de uitstoot van zo'n 1,8 gigaton van het broeikasgas koolstofdioxide, ongeveer het equivalent van wat het gehele transportsysteem in de VS jaarlijks uitstoot.

Het volledige rapport is online gepubliceerd.

Meest gelezen