"Cocaïnesmokkel in Antwerpen is geen Nederlands probleem"

De Antwerpse burgemeester Bart De Wever (N-VA) zegt dat het cocaïneprobleem in zijn stad de schuld is van het gedoogbeleid in Nederland. Niks van aan, zegt het ACV, het is de schuld van een gebrekkige controle in de Antwerpse haven.

Burgemeester De Wever deed zijn uitspraken in het Nederlandse TV-programma Nieuwsuur: door het gedoogbeleid in Nederland is de cocaïnetrafiek verschoven van de haven van Rotterdam naar die van Antwerpen, zei hij. Zo is er vorig jaar 40 ton cocaïne in beslag genomen, bijna 10 keer zoveel als in 2013. Alleen heeft dat niks met ons gedoogbeleid te maken, liet de Nederlandse minister van Justitie Grapperhaus meteen weten, want dat gedoogbeleid draait om softdrugs, en niet om harddrugs zoals cocaïne.

Controle in de haven loopt mank

De christelijke vakbond ACV volgt de minister en haalt op zijn beurt fel uit naar de manke controle in de Antwerpse haven. "De douane zit daar met een serieus probleem", laat Marc Nijs van de vakbond weten. "De controle is ondermaats."

Dat komt door  een groot gebrek aan middelen en mankracht. "De scanners zijn er lamentabel aan toe. De scanner op Linkeroever werkt maar voor de helft, die op Rechteroever is al jaren aan vervanging toe. Maar er is geen geld voor." Er is nochtans geld van Europa voor de douane, maar die krijgt daar maar een deel van te zien, beweert Nijs. 

Daardoor duurt het te lang om het broodnodige nieuwe materiaal aan te kopen. "Het gaat niet alleen om de laatste nieuwe technologische snufjes", geeft Nijs nog aan, "er is zelfs amper geld voor de meest elementaire dingen zoals uniformen." Zo zouden nieuwe douaniers soms maanden en zelfs jaren moeten wachten voor ze een uniform krijgen. 

"Geen of amper controle is snelle controle"

Volgens de vakbond is er niet veel animo bij de autoriteiten om echt iets te doen aan het probleem. Controle kost geld en vooral tijd. "Eigenlijk is iedereen tevreden met de huidige gang van zaken," zegt Nijs. "In de haven van Antwerpen wordt veel minder gecontroleerd dan in andere havens. Weinig controle betekent tijdswinst en dat is een troef." Het maakt de haven met andere woorden interessant voor bedrijven die niet te veel tijd willen verspillen aan de douane.

Gevaar voor de veiligheid

De andere kant van de medaille is het veiligheidsrisico. "Door de slechtere controle ontstaat er een veiligheidsrisico," stipt Nijs aan. "Drugs glippen makkelijker door de mazen van het net en dat is de oorzaak van het cocaïneprobleem in Antwerpen." 

Het ACV roept de bevoegde minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) op om meer middelen te investeren in de douane en minister Steven Vandeput van Ambtenarenzaken (N-VA) om het openbaar ambt niet te ondergraven, want ook dat houdt volgens de vakbond wel degelijk veiligheidsrisico's in.

Meest gelezen