Videospeler inladen...

"We moeten verhinderen dat meer partijen als Islam ontstaan"

Moeten we ons stilaan niet voorbereiden op een politieke realiteit van radicaal-islamitische partijen zoals Islam?  "We moeten verhinderen dat meer van zulke partijen zullen ontstaan", zegt de Brusselse CD&V- politica Bianca Debaets. "Zulke toestanden willen we vandaag niet, morgen niet, nooit", vult N-VA-staatssecretaris Zuhal Demir aan. 

De politieke partij Islam - die onder meer de sharia wil invoeren in ons land - heeft politieke ambities voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. "We moeten absoluut actie ondernemen, de partij een halt toeroepen en zeker het gedachtegoed dat erachter zit", poneert Debaets in "Terzake".

Maar hoe verhinder je de opkomst van dergelijke partijen? Een verbod op een politieke partij, zoals de N-VA voorstelt, is volgens CD&V-politica Debaets niet zo evident. Ze gelooft ook niet in een preambule op de grondwet waarin bepaalde principes - zoals de scheiding van kerk en staat - expliciet worden genomen, een voorstel van de Open VLD.

Volgens Debaets laat ons wettelijke arsenaal nu al toe om dergelijke situaties aan te pakken, maar hebben bepaalde politici de problemen "te lang onder de mat geschoven, zoals Moureaux (PS) in Molenbeek". "We moeten nu verhinderen dat meer dergelijke partijen zullen ontstaan in de toekomst. Het is heel erg belangrijk dat onze lijsten - zeker in de grootsteden - weerspiegelingen zijn van de demografische realiteit. Moslims en mensen uit andere culturen zijn uiteraard welkom, voor zover zij zich inschrijven in de democratische grondrechten en westerse vrijheden. Met een partij als Islam zullen we uiteraard niet samenwerken."

Demir: "Door hypocriete houding krijg je zulke toestanden"

Zuhal Demir (N-VA), staatssecretaris voor Gelijke Kansen, van haar kant hekelt de "hypocrisie" van bepaalde politieke partijen die "hengelen naar de moslimstem". "Als er een herdenking is van de Armeense genocide, zie ik bepaalde politici met een migratieachtergrond die niet aanwezig zijn. Door die hypocriete houding krijg je zulke toestanden. Dat willen we vandaag niet, morgen niet, nooit."

De N-VA-politica pleit voor een verbod op politieke partijen met een extremistisch gedachtegoed zoals de Islam. "Het gaat hier over het invoeren van de sharia. Dat gaat in tegen onze democratie. Als zij willen gebruikmaken van onze democratische principes om dat hier te installeren, dan gaan we dat gewoon verbieden. Als ze op die manier willen leven, dan moet dat op een andere manier en in een ander land."

Meest gelezen