Denderleeuw vecht tegen domiciliefraude

Denderleeuw wil domiciliefraude beter en sneller opsporen. De gemeente richt daar een platform voor op. Het is de bedoeling om mensen die liegen over waar ze wonen om uitkeringen te krijgen, makkelijker te vinden.

Om mogelijke fraude sneller op te sporen moeten de mensen die in contact kunnen komen met fraudeurs informatie kunnen uitwisselen. Het gaat dan onder meer om OCMW-medewerkers die uitkeringen moeten toekennen en wijkagenten die de domicilies moeten controleren. Niet alleen het OCMW en de politie maar ook sociale huisvestingsmaatschappijen en verhuurkantoren werken mee. Wie domiciliefraude pleegt en onrechtmatig uitkeringen krijgt, kan geschorst worden. In sommige gevallen zullen ze zelfs uitkeringen moeten terugbetalen en een bijkomende boete moeten betalen. 

Meest gelezen