Videospeler inladen...

Jobgroei: wie mag de pluimen op de hoed steken?

In een jaar tijd zijn er bijna 42.000 jobs bijgekomen in ons land. Surfen we mee op de golf van de economische conjunctuur in heel Europa of hebben we dit alleen aan de taxshift en andere regeringsmaatregelen te danken? De meningen zijn genuanceerd.

Het zijn fraaie cijfers waarmee de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid vanmorgen uitpakte voor ons land: bijna 42.000 nieuwe jobs zijn er in één jaar tijd bijgekomen, over de hele regeerperiode zelfs 144.000.

Minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open VLD)  en Pieter Timmermans (VBO, Verbond van Belgische ondernemingen) verwijzen  naar de maatregelen die de regering heeft uitgewerkt in het kader van de taxshift. Die moeten de hoge arbeidskosten en de loonhandicap tegenover andere landen wegwerken. Ze verwijzen uiteraard ook alle twee naar de economische groei wereldwijd, waar ook onze economie mee van profiteert.

"Het is een pluim op de hoed van velen", zegt Timmermans. "Eerst en vooral op die van de werkgevers die de jobs moeten creëren, maar ook die van de beleidsmakers die met de taxshift en andere maatregelen de nodige zuurstof hebben gegeven om de banengroei mogelijk te maken". Ook de sociale partners krijgen een pluim van Timmermans omdat zij erin geslaagd zijn gematigde loonakkoorden af te sluiten. 

Een hogere werkzaamheidsgraad is absoluut nodig om het systeem van  sociale zekerheid betaalbaar te houden

Stijn Baert, arbeidseconoom UGent

Nog steeds met te weinig aan de slag

Stijn Baert, arbeidseconoom van de UGent, bekijkt het plaatje genuanceerd. "Het is moeilijk te becijferen welk aandeel het regeringswerk in de jobgroei heeft en wat we aan de gunstige  economische conjunctuur kunnen toeschrijven", zegt hij. Zijn graadmeter blijft de werkzaamheidsgraad, het aantal mensen in de beroepsactieve leeftijd (20-64) die aan de slag zijn.

"Daar scoort ons land nog altijd onvoldoende met 72 procent", vindt Baert. "In Duitsland en Nederland is dat 80 procent. Een hogere werkzaamheidsgraad is absoluut nodig om het systeem van sociale zekerheid betaalbaar te houden. Vooral bij 55-plussers is het een nijpend probleem. In die leeftijdsgroep is minder dan de helft nog aan de slag. In alle leeftijdsgroepen zijn er grote aantallen inactieven: mensen die niet aan de slag zijn maar ook niet actief op zoek zijn naar een job. Die grote groep niet-actieven terug activeren wordt een grote uitdaging", zegt Baert.

Hoge loonkosten aanpakken of aan arbeidswetgeving sleutelen

 Koen De Leus, hoofdeconoom van BNP Paribas Fortis, ziet vooral het gunstige economisch klimaat als de belangrijkste reden voor de jobaangroei. Maar de maatregelen van deze regering hebben ook ongetwijfeld een groot aandeel gehad. "Je kan je natuurlijk afvragen of we ook een dergelijke toename van jobs zouden hebben gezien zonder de taxshift en zonder de aangekondigde belastingverlaging voor bedrijven. Zouden bedrijven dan hier nog hebben geïnvesteerd en nieuwe jobs hebben gecreëerd?

België heeft ingezet op het goedkoper maken van arbeid. Andere Europese landen, zoals Spanje, Portugal, Griekenland hebben hun  arbeidswetgeving soepeler gemaakt en plukken daar de vruchten van.  Werkgevers zijn daar nu sneller geneigd om nieuw personeel aan te werven en nieuwe jobs te creëren. Die Zuid-Europese landen zetten puike groeicijfers neer. Maar de crisis had hun economieën wel veel zwaarder beschadigd en teruggeslagen dan die van ons. Daardoor kunnen ze nu sterkere groeicijfers voorleggen."

Meest gelezen