KATERYNA KON/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Kankeratlas biedt hoop op nieuwe therapieën

Kanker is toe aan een nieuwe benadering die nieuwe therapieën kan opleveren. Dat blijkt uit een aantal studies die deze week verschenen zijn in het tijdschrift Cell.

De studies zijn afkomstig van wetenschappers die betrokken zijn bij de Cancer Genome Atlas, een ambitieus project dat is opgestart in 2005 en dat tot doel heeft de genetische code van alle (meest voorkomende) kankers te doorgronden. 

De atlas bevat intussen alle genetische informatie van elke individuele tumorcel afkomstig van tumoren weggenomen bij 11.000 patiënten. De weggenomen tumoren vertegenwoordigen 33 verschillende soorten kanker. 

11.000 tumoren, 300 genen

Door al die informatie te bestuderen en samen te leggen, hebben de wetenschappers achterhaald dat alle weggenomen tumoren gegroeid zijn uit mutaties in 300 verschillende genen. Het viel hen daarbij op dat tumoren die in verschillende lichaamsdelen groeiden, sterk op elkaar leken. Ze waren gegroeid uit mutaties in hetzelfde gen.    

De wetenschappers pleiten ervoor om tumoren niet langer in te delen volgens de lichaamsdelen waarin ze voorkomen (cfr. borstkanker of prostaatkanker), maar wel volgens hun genetische kenmerken (voorbeeld: tumoren gegroeid uit mutatie X in gen Y). 

Nieuwe therapieën

Die nieuwe indeling zou de behandeling van kanker kunnen vergemakkelijken. Een medicijn dat bijvoorbeeld doeltreffend blijkt te zijn tegen borstkanker, zou - als de tumor dezelfde genetische kenmerken heeft - immers ook wel eens kunnen werken bij de behandeling van darmkanker. 

De wetenschappers hebben ontdekt dat voor de helft van de 11.000 tumoren uit hun atlas er mogelijk nu al een werkzame therapie bestaat. Ze geloven dat uit hun atlas in de toekomst ook nieuwe medicijnen zullen voortkomen. Medicijnen die zich zullen richten op de oorsprong van kanker en voor elke patiënt anders zullen zijn.     

Meest gelezen