Voor terrorisme veroordeelde Marokkaan mag niet worden uitgewezen naar Marokko

Een voor terrorisme veroordeelde Marokkaan mag na zijn celstraf niet worden uitgewezen naar Marokko omdat hij daar het risico zou lopen te worden gefolterd. Dat heeft de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen beslist. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) reageert ontevreden.

De Marokkaanse man werd onder meer veroordeeld voor het
geven van hulp aan een terreurcel. Nadat hij zijn gevangenisstraf had uitgezeten, wilde de Dienst Vreemdelingenzaken hem een eerste keer uitwijzen.

Maar de advocaat van de man tekende beroep aan en kreeg gelijk. Volgens de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen had de Dienst Vreemdelingenzaken niet onderzocht of de man in Marokko het risico zou lopen om gefolterd te worden, wat een schending betekent van artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

De Dienst Vreemdelingenzaken nam daarna een tweede beslissing om de man uit te wijzen. Opnieuw werd er beroep aangetekend. En opnieuw werd de Dienst Vreemdelingenzaken teruggefloten omdat onvoldoende onderzocht werd of de man bij zijn terugkeer een risico loopt om onmenselijk te worden behandeld.

De betrokken Marokkaanse man zal vandaag nog vrijkomen.

Francken: "Zaak van nationale veiligheid"

Volgens staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) heeft de Dienst Vreemdelingenzaken het dossier wel degelijk gemotiveerd, maar vraagt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen diplomatieke garanties op papier dat de persoon in kwestie niet zal worden gefolterd in Marokko.

"We zijn daar hard mee bezig, maar dat ligt politiek en diplomatiek heel gevoelig", zegt Francken. "Marokko heeft namelijk alle antifolterverdragen goedgekeurd en het land heeft ook een mensenrechteninstituut. In die zin is garanties vragen bijzonder beledigend en dat wordt ook zo gepercipieerd in Marokko."

Francken is naar eigen zeggen "niet zo optimistisch" dat er diplomatieke garanties zullen komen van de Marokkaanse regering. "En dat zou de facto betekenen dat tientallen Marokkaanse terorristen die binnen enkele maanden of jaren vrijkomen, zullen moeten worden getolereerd op ons grondgebied, ook al zijn illegaal én gevaarlijk. Dit is een zaak van nationale veiligheid."

Meest gelezen