De Backer wil sociale fraude in de transportsector harder aanpakken

Staatssecretaris voor Bestrijding van de Sociale Fraude Philippe De Backer (Open VLD) schakelt alle beschikbare gegevens in om vrachtwagens effeciënter te controleren. Die verscherpte strijd moet zo'n 25 miljoen euro extra inkomsten opleveren.

Twee jaar nu al moeten vrachtwagens in ons land een kilometerheffing betalen. De afstanden die vrachtwagenchauffeurs afleggen worden geregistreerd op een boordcomputer. Daarnaast zijn er ook gegevens beschikbaar via camera's voor trajectcontroles en automatische nummerplaatherkenning.

De Backer heeft een wetsontwerp klaar waarmee de inspectiediensten al die gegevens automatisch kunnen combineren en controleren of ze overeenstemmen met de tachografen in de vrachtwagens. 

Zo mogen vrachtwagens met een buitenlandse nummerplaat maximaal 3 ritten in België doen, zonder het land te verlaten. Dat om te vermijden dat 'goedkope' buitenlandse chauffeurs in België worden ingeschakeld om hier uitsluitend binnenlandse verplaatsingen te doen. Sociale dumping heet dat.

Maar ook de rij en rusttijden kunnen op die manier beter gecontroleerd worden. Want tachografen zijn niet altijd duidelijk, laat staan dat er kan mee geknoeid worden.

Natuurlijk blijft België voor de transportsector in de eerste plaats een transitland. Efficiënte controle van vrachtwagens is dus pas mogelijk als dat internationaal gereglementeerd wordt. Philippe De Backer pleit daarom voor een uniform Europees systeem om de kilometerheffing te berekenen. En hij wil zoveel mogelijk bilaterale akkoorden om ook  strijd te leveren tegen de sociale dumping. "Ik wil de strijd opvoeren tegen malafide buitenlandse bedrijven die een oneerlijke concurrentie beteken voor de Belgische", zegt De Backer. 

Meest gelezen