Bijzondere verkeerscampagne: "Affiches met mensen die iets plechtig beloven, dat werkt"

Vanaf vandaag voert de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) een bijzondere campagne: op 315 aanplakborden langs de autosnelwegen en gewestwegen hangen evenveel verschillende unieke affiches, met in totaal 505 mensen die hun dierbaren beloven om niet te snel te rijden, en ze roepen iedereen op om hetzelfde te doen. "Overdreven en onaangepaste snelheid is de belangrijkste oorzaak van ongevallen", zegt Werner De Dobbeleer van de VSV. "Een campagne met mensen die iets beloven, wérkt op de langere termijn."

Zo'n zeventig deelnemers van de Beloofd-campagne zijn naar het kantoor van de VSV in Mechelen gekomen voor de persconferentie. Ze zijn er vroeg bij en hebben alle tijd om hún affiche te zoeken in de stapels die klaarliggen. Ellen heeft haar affiche gevonden - ze staat erop met haar dochtertje Jana en haar zus Dorothy.  "Ik hoefde niet lang na te denken, ik wilde meteen meedoen toen me de vraag werd gesteld in het shoppingcentrum van Sint-Gillis-Waas. Ik doe het vooral voor mijn dochtertje, ik wil dat ze veilig op straat kan spelen. Mijn man zit in een rolstoel, we hebben al vaak moeten zien hoe onverantwoord snel automobilisten soms rijden."

"Iedereen rijdt te hard" - dat cliché willen we bijstellen

De 315 affiches langs de weg waarop mensen hun belofte doen en de automobilisten aanmanen niet te hard op het gaspedaal te duwen, zijn allemaal verschillend. Er hebben maar liefst vijfhonderd mensen voor geposeerd. Werner De Dobbeleer: "We willen beklemtonen dat veel Vlamingen het wél belangrijk vinden om de snelheidsregels na te leven, in tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht. In de aanloop naar de campagne hebben we ook 1500 Vlamingen gepolst naar hun opinie over het verkeer.  De helft zegt zelden of nooit te snel te rijden op de autosnelweg, maar slechts 1 op de 10 denkt dat de anderen hetzelfde doen. En een grote meerderheid vindt dat je door te snel rijden je eigen leven en dat van anderen in gevaar brengt. Die meerderheid wilden wij een gezicht geven."

Een beloftecampagne werkt beter

Zal de campagne ervoor zorgen dat de automobilisten zich aan de snelheidsbeperkingen gaan houden? De Dobbeleer: "De affiches werken volgens het Beloofd-principe. Uit internationaal onderzoek blijkt dat campagnes die gebruik maken van een of andere belofte, waarin je een belofte maakt ten aanzien van je familie of je naasten, kunnen helpen om je gedrag te gaan veranderen op langere termijn.  

We gaan deze campagne ook evalueren. Over een maand of twee bevragen we de Vlamingen opnieuw over hun rijgedrag. En aan de hand van de gegevens die de zogenoemde meetlussen in het wegdek van autosnelwegen en gewestwegen ons verschaffen, kunnen we zien of de automobilisten sinds het begin van de campagne hun snelheid hebben aangepast." 

Voor meer info over de campagne, kijk op Beloofd.be

Meest gelezen