"Wachtlijst-ouders" hangen waslijn aan kabinet schepen Marinower

Een dertigtal ongeruste ouders hebben vanavond actie gevoerd aan het kantoor van de Antwerpse schepen van Onderwijs Claude Marinower (Open VLD). Ze hebben geen plaats toegewezen gekregen voor hun zoon of dochter, in een van de middelbare scholen van hun voorkeur. Sinds dit jaar gebeurt het aanmelden via een online centraal aanmeldsysteem. 

Waslijnactie

De ouders hingen aan het kabinet van schepen Marinower in de Hofstraat een waslijn op met de weigeringsbrieven die meer dan 600 kinderen vorige week in de bus kregen. Ook Arduin Cielen heeft geen plaats voor zijn zoon. "We hadden 2 scholen uitgekozen voor onze zoon waar hij 6 jaar lang goed zou kunnen studeren", vertelt Arduin, "en we hebben die plichtsbewust ingevoerd in het systeem. Maar we krijgen nu te horen dat er geen plaats is voor onze zoon, en dat we zelfs vrij ver op de wachtlijst staan." 

Toch schoolkamperen?

Voor de zoon van Arduin is er niet meteen een oplossing. "Het enige antwoord dat we hebben gekregen is dat we moeten gaan kamperen aan één van de scholen die niet in het centraal aanmeldsysteem zit", gaat Arduin verder. "Maar dat druist in tegen het hele idee van dat systeem, dat er net gekomen is om schoolkamperen tegen te gaan."

De ouders willen nu graag weten hoe lang de wachtlijsten zijn, en of er ook scholen zijn met kortere wachtlijsten. En ook hoe snel de wachtlijsten kunnen inkrimpen. Er moet een oplossing komen voor alle ouders die nu in onzekerheid leven. 

Woensdag infovergadering

Schepen van Onderwijs Marinower heeft een delegatie van de ouders ontvangen, en plant woensdag een openbare infovergadering voor alle ouders met vragen. Die vindt plaats op woensdag 11 april 2018 om 18u30 in het tijdelijke Stadhuis, Hofstraat 17, Antwerpen. Ouders die graag willen deelnemen, wordt gevraagd vooraf hun aanwezigheid te melden via kabinet.onderwijs@stad.antwerpen.be

een waslijn met daaraan weigeringsbrieven die ouders vorige week hebben ontvangen

Meest gelezen