Keuze voor islamles als levensbeschouwelijk vak op school zit in de lift

Het aantal kinderen dat islamonderricht volgt in het Vlaamse onderwijs is in 5 jaar tijd met een derde toegenomen. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Belang-parlementslid Tom Van Grieken heeft opgevraagd bij Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V). Ook het aantal leerlingen dat zedenleer volgt, is gestegen.

In het basis- of secundair onderwijs volgen momenteel 893.727 leerlingen een levensbeschouwelijk vak*. De grote meerderheid, ruim 78 procent, volgt katholieke godsdienstles. Dan volgen zedenleer met 13,1 procent en islamles met 7,4 procent. Bij de overige godsdiensten (protestantisme, jodendom, orthodoxe christendom, enzovoort) gaat het om kleine aantallen van minder dan 1 procent.

De sterkste stijging zit bij de leerlingen die islamitische godsdienst kiezen. In het schooljaar 2012-2013 ging het om 49.265 kinderen, in het huidige schooljaar 2017-2018 is dat aantal toegenomen tot 66.217. Het aantal islamleerkrachten is meegegroeid: van 647 naar 859.

Bij het vak zedenleer is er eveneens een stijging in de laatste 5 jaar: van 105.341 naar 116.924. Bij de katholieke godsdienstles is er een lichte daling: van 702.330 naar 699.100.

Verschillen in onderwijsnetten

Het katholieke vrije onderwijs heeft nog steeds een zeer sterke positie binnen het onderwijslandschap. Daar volgt 98,9 procent van de leerlingen katholieke godsdienstlessen.

In het officiële onderwijs ligt dat heel anders. Het populairste levensbeschouwelijke vak in het Gemeenschapsonderwijs is zedenleer met 70.758 leerlingen (44,6 procent) tegenover 46.432 voor de katholieke godsdienst (29,3 procent) en 36.359 voor de islam (22,9 procent).

In het officieel gesubsidieerd onderwijs (het gemeentelijk en provinciaal onderwijs) tot slot is het katholiek onderwijs met 62.362 leerlingen (45,1 procent) het grootst, voor zedenleer met 45.020 leerlingen (32,6 procent) en islam met 27.551 leerlingen (19,9 procent).

Vlaams Belang-voorzitter Van Grieken is tegen islamonderricht in het Vlaamse onderwijs. Hij heeft het over het financieren van niet-integratie en islamisering en pleit voor een afschaffing van het levensbeschouwelijk onderricht in het officieel onderwijs.

*Dit schooljaar is nog niet afgelopen, de cijfers kunnen dus nog lichtjes veranderen.

Meest gelezen