Videospeler inladen...

Berkenpollen pieken door late lente

Het allergieseizoen is in alle hevigheid gestart. Door de lange winter, gevolgd door warm weer, staan alle berken op hetzelfde moment in bloei. Mensen met een allergie zijn gewaarschuwd.

Door de lange winter is de natuur laat tot ontbolstering gekomen. “Vooral de regen in maart heeft de geleidelijke verspreiding van stuifmeel verhinderd,” zegt Florence De Bock van Sciensano, "de berken bleven met het stuifmeel zitten tot de eerste warme dagen, de lente is als het ware geëxplodeerd."

Dat zie je ook aan de hoeveelheid pollen in de lucht. We zitten aan bijna 3000 korrels per kubieke meter. Dat is drie keer meer dan de piek van vorig jaar. Om een idee te geven, mensen met een allergie kunnen hinder ondervinden vanaf 80 korrels per kubieke meter, dat is de grenswaarde.

Hinder

Naar schatting 1 miljoen mensen lijden aan een bomenallergie. Het merendeel, 80 procent, kan redelijk eenvoudig geholpen worden met een klassiek middel, een antihistaminicum. Met een pilletje of een neusspray kan deze groep de belangrijkste klachten onder controle houden. Overigens heeft niet iedereen in deze groep evenveel last van pollen. Je hebt mensen met weinig en met veel ongemakken.  

Allergievaccinatie

De andere groep, de overige 20 procent, heeft een zwaardere vorm van allergie. Daar is een soort van immunotherapie voor nodig. Je kan het een allergievaccinatie noemen: “We laten de mensen wennen aan de stoffen waar ze allergisch voor zijn door die geleidelijk toe te dienen”, zegt Philippe Gevaert, hoogleraar aan de UGent.

Dat is een methode die wel wat tijd vraagt. Met een behandeling van drie tot vijf jaar bouw je immuniteit op voor tien tot vijftien jaar. “Het is wel jammer dat deze behandeling niet terugbetaald wordt”, meent Gevaert. “In veel andere landen is dat wel het geval.”

Verontreiniging

De laatste maanden is de matige luchtkwaliteit in ons land regelmatig in het nieuws geweest. Is er een verband met allergieën? Philippe Gevaert: “We kunnen niet zeggen dat bijvoorbeeld fijnstof tot meer allergieën leidt. Wat wel zeker is, is dat mensen met een pollenallergie geïrriteerde luchtwegen hebben tijdens het seizoen. Daardoor zijn ze gevoeliger voor pollutie en kunnen ze er meer hinder van ondervinden.”

Wie het pollenseizoen op de voet wil volgen kan terecht op AirAllergy.be

Meest gelezen