Kan "Temptation Monastery" de monniken van Westmalle redden?

Louis van Dievel, schrijver en journalist, kijkt elke week met een guitige blik naar de kleine en grote actualiteit. Deze week over het weekend voor single mannen in de trappistenabdij van Westmalle. 

Waarde broeder Guerric,

Met heel veel belangstelling heb ik het verloop van het open weekend in de trappistenabdij van Westmalle gevolgd. Ik had zoiets van: hier ligt een opportuniteit. Ik ben namelijk actief in de televisionele wereld. Ik bedenk formats voor succesprogramma's op alle zenders die Vlaanderen rijk is. Nu heb ik mij laten vertellen dat er in uw abdij geen tv wordt gekeken. Het zal wel! Volgens mij zitten uzelf en uw broeders in uw vrije uren stiekem naar filmpjes op uw smartphone te bekijken. En over welke filmpjes dat zijn, zal ik maar zwijgen zeker, wink wink!

Pardon my French

Maar ter zake: uw initiatief heeft veel airplay gehad maar de return on investment is mager. Een enkele roeping, misschien twee. En het valt nog te bezien hoe dat gaat uitdraaien. Met alle respect: uw aanpak is oubollig, ja zelfs obsoleet. U doet een oproep naar alleenstaande mannen "die naar het leven verlangen", en wat u krijgt zijn - pardon my French - pezewevers, femelaars, kniesoren, kwezels en haarklovers. U moet bij uw rekrutering veel breder gaan, mijn gedacht, als u uw boîte draaiende wilt houden. En met name uw kaaswinkel en uw brouwerij.

Nieuw bloed

Mijn bedrijf Devil Productions Ltd wil samen met u aan de toekomst bouwen. Maar dan zult u wel enkele toegevingen aan de moderniteit moeten doen. Ik kom daarop terug. In essentie stel ik voor om nieuw bloed naar uw abdij te lokken via een televisieprogramma dat ik Temptation Monastery (®) heb gedoopt en dat ik al bij Vier ben gaan pitchen. Ik heb ook The Holy Mole en Flanders Got Faith! overwogen maar ik voel aan mijn water dat Temptation Monastery het meeste kans maakt om een kijkcijferkanon te worden. Een kanon met k dus, geen canon, zeg ik er maar voor alle duidelijkheid bij.

Ik heb gelezen dat u in uw abdij "de hectiek van de wereld buiten wilt houden". Kijk, ik wil juist hectiek naar binnen brengen, en nog geen klein beetje. Ik heb uw foto in de krant gezien, waarde broeder Guerric, u ziet er met uw hipsterbaard redelijk modern uit. Rijdt u soms op een vintage koersfiets? Grapje hoor! Wat ik voor ogen heb is het volgende: na preselecties kiest Devil Productions twintig kandidaat-kloosterlingen uit die in uw abdij twee weken lang intensief gevolgd zullen worden. Uit televisioneel standpunt zal dat een doorsnede van de Vlaamse bevolking zijn: ongeduldig, grof in de bek, eigenwijs en getatoeëerd. Hebben ze echt een roeping of veinzen ze maar, that’s the question.

Camera's

Ik neem aan dat u begrijpt dat we uw hele boîte vol camera's gaan hangen en dat onze cameraploegen vrije toegang moeten hebben tot in het kleinste hoekje van de abdij. Ik ga er ook van uit dat u beseft dat wij met lokmonniken zullen werken, medewerkers (M/V) van Devil Productions die verkleed als broeder de rechtzinnigheid van de kandidaten zwaar op de proef zullen stellen: de gelofte van armoe, de kuisheid, de arbeidzaamheid, het onmenselijk vroege opstaan, het bidden, het mediteren en de lectio divina ofte de lezing van gewijde teksten, alles zal voor de bijl gaan.

De kandidaat-broeders zullen geen moment onbespied blijven. Tot onder het paardendeken in hun sobere cel zullen zij gefilmd worden, als u begrijpt waar ik naartoe wil. Des avonds zullen zij in de camera moeten vertellen hoe het met hun roeping staat en of en in hoeverre zij de regels van het strenge kloosterleven hebben gerespecteerd. Hoe minder hoe liever, had ik bijna gezegd, maar ook dat is uiteraard een grapje!

Uiteindelijk zal een competente maar ook televisioneel interessante jury beslissen wie tot uw klooster wordt toegelaten: Rik Torfs, uiteraard, Jan Becaus, Mia Doornaert en Etienne Vermeersch als rariteit.

Ik kan u verzekeren, broeder Guerric, dat televisieminnend Vlaanderen aan de buis (of de laptop of de smartphone) gekluisterd zal zitten en dat er heftig voor deze of gene kandidaat-broeder gesupporterd zal worden. Op Facebook, uiteraard. Een win-winsituatie!

Ik neem aan dat u over dit uitzonderlijke voorstel wilt nadenken. Maar niet te lang alstublieft. We staan al met onze hele winkel voor de kloosterpoort.

VRT NWS wil op vrtnws.be een bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat over actuele thema’s. Omdat we het belangrijk vinden om verschillende stemmen en meningen te horen publiceren we regelmatig opinieteksten. Elke auteur schrijft in eigen naam of in die van zijn vereniging. Zij zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de tekst. Wilt u graag zelf een opiniestuk publiceren, contacteer dan VRT NWS via moderator@vrt.be.

Meest gelezen