Belfius zet waarde van Arco-aandelen op "onbepaalbaar" 

De waarde van Arco-aandelen is voortaan "onbepaalbaar". Dat communiceert Belfius vandaag aan klanten die zo'n aandeel in hun bezit hebben. Tot nu toe stonden de aandelen nog aan hun oorspronkelijke waarde in het beleggings­overzicht van de klanten.

De aanduiding "onbepaalbaar" is vooral van symbolisch belang, want aan de aandelen zelf verandert er niets. De waarde daarvan is al jaren virtueel. De regering werkt aan een regeling waarbij coöperanten een deel van hun oorspronkelijke inleg zouden terugkrijgen, maar of die regeling er komt en wat ze gaat inhouden, is nog onduidelijk.

Arco, de financiële poot van het voormalige ACW, was gekoppeld aan Dexia, waaruit Belfius is voortgekomen. Een groot deel van de coöperanten - naar schatting de helft van de 800.000 mensen - is dan ook klant bij de bank. Zij krijgen vandaag dus het bericht dat er vanaf 30 april "onbepaalbaar" zal staan bij het Arco-aandeel in hun beleggings­overzicht. 

"Voortaan zal er apart worden gerapporteerd over uw Arco-positie. Naast de laatste, door de Arco-vennootschappen bepaalde waarde van uw Arco-aandelen per 30 juni 2013, zal de huidige waarde op "onbepaalbaar" worden geplaatst", zo luidt het.

Waarom neemt Belfius deze beslissing?

Waarom doet Belfius dit? In de communicatie aan de klanten verwijst de staatsbank naar de beslissing van de Raad van State begin maart om de Arco-waarborgregeling te vernietigen. Dat was het einde van een lange juridische weg via het Grondwettelijk Hof en het Europees Hof voor Justitie, die eind 2011, vlak na het faillissement, was opgestart.

Via de waarborgregeling wou de toenmalige regering-Leterme de Arco-coöperanten terugbetalen. Maar een waarborgregeling kan enkel gelden voor spaarders en Europa oordeelde dat de coöperanten aandeelhouders zijn en geen spaarders.

Daarnaast werd Belfius ook onder druk gezet door het juridische adviesbureau Deminor, dat ruim 2.000 coöperanten vertegenwoordigt. Deminor wilde dat Belfius de aandelenrekeningen zou afwaarderen omdat de oorspronkelijke waarde al lang niet meer realistisch is. 

Belfius had de waarde van de Arco-aandelen ook op nul kunnen zetten, wat wellicht zeer slecht gevallen zou zijn bij misnoegde coöperanten, maar doet dat dus niet. "Een aantal elementen die de waarde kunnen beïnvloeden zijn onzeker, zoals het tijdstip en het resultaat van de sluiting van de vereffening van de Arco-vennootschappen en de mogelijkheid van een alternatieve regeling zoals vermeld in het regeerakkoord", aldus de bank.

Aandelenregister

Belfius hield het aandelenregister van Arco bij tot 30 juni 2013. Daarna kwam die taak in handen van de vereffenaars. Belfius zegt dan ook dat het geen gegevens heeft van alle coöperanten. Wie geen klant is bij Belfius, maar wel een Arco-aandeel heeft, stapt met vragen dus best naar Arco zelf. Meer informatie vindt u op de website van Belfius.

Meest gelezen