We zorgen niet voor ons milieu: vorig jaar meer dan 5.000 milieumisdrijven

Afgelopen jaar hebben in Vlaanderen meer dan 5.000 personen zich bezondigd aan een milieumisdrijf, vooral sluikstorten. Dat tonen nieuwe cijfers van het Departement Omgeving. Zowat zestig procent van de vervuilers komt voor de rechter, veertig procent krijgt een fikse boete.  

We lijken het niet te leren. Ondanks talloze campagnes en reclames blijft de Vlaming vervuilen. In 2017 werden er zo'n 5.000 milieumisdrijven vastgesteld. Een greep uit de processen-verbaal van het parket: illegaal transport van afval, bodemverontreiniging, illegaal kappen van bos of bomen, illegale vogelvangst, illegale lozingen,... De lijst van overtredingen
is bijzonder lang.   

Nochtans zijn de straffen voor een milieumisdrijf niet min. Wie gepakt wordt, krijgt een proces-verbaal. Zestig procent verschijnt voor de rechter, veertig procent krijgt een fikse boete. Dat geld komt dan terecht bij het Fonds voor Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuur, beter bekend als het MINA-Fonds. Vorig jaar ging er zo'n 1,8 miljoen euro naar het fonds.

Meest gelezen