Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved.

Europees Parlement kijkt uit naar toespraak Macron: gaat hij voor nieuwe Europese fractie? 

De Franse president Emmanuel Macron spreekt morgen voor het eerst de Europarlementsleden in Straatsburg toe en de fractieleiders gaan met hem in debat. Macron heeft een ambitieuze visie op Europa. Wat heeft hij in petto in de aanloop naar de Europese parlementsverkiezingen van mei 2019? En vooral ook: mikt Macron op een eigen, nieuwe fractie in het Europees Parlement?

Een nieuwe Europese fractie?

Er wordt gespeculeerd over de vraag of de jonge centrumpartij van Macron, La République en Marche (LREM), al dan niet zal aansluiten bij een Europese fractie. Macron heeft zijn wantrouwen ten aanzien van de bestaande Europese fracties al regelmatig geuit. Die zijn volgens hem intern te verdeeld en zitten vaak niet op dezelfde ideologische lijn. De vraag is nu of LREM mikt op een eigen Europese fractie.

Een nieuwe Europese fractie is voor Macron een kans om de huidige tegenstellingen binnen de bestaande fracties te overstijgen. Hij kan op die manier afstappen van het klassieke links-rechts denken en inzetten op de nieuwe breuklijn tussen de voorstanders van een sterker Europa en de tegenstanders ervan. Een nieuwe fractie kan ook zorgen voor opportuniteiten voor Europarlementsleden die ontevreden zijn met de huidige samenstelling van het Parlement.

Maar een eigen fractie zou ook betekenen dat LREM slechts een beperkte invloed kan uitoefenen op de grotere spelers. Er is nochtans grote interesse van de andere fracties om LREM in hun politieke familie te verwelkomen. Zo staat de liberale fractie ALDE, waar Guy Verhofstadt voorzitter van is, vooraan in de rij om LREM in de fractie op nemen. Daarmee zou de ALDE groter worden dan de socialistische fractie S&D, iets waar Verhofstadt al lange tijd naar streeft.

Wat staat er op het spel?

Pieyre-Alexandre Anglade, het Franse LREM-parlementslid dat zich manifesteert als Monsieur Europe, ziet de interne verdeeldheid van de Europese fracties als een kans voor zijn partij. De christendemocratische EVP en het socialistische S&D vormen nu vaak een coalitie en volgens Anglade kan die bij de verkiezingen in 2019 doorbroken worden door LREM. Op die manier kan LREM de verschillende fracties tegen elkaar uitspelen en diegene kiezen met de beste voorstellen.

Het zal bepalend zijn hoeveel Europarlementsleden Macron voor zich kan winnen, of hij al dan niet een eigen fractie gaat oprichten. De grootte van een fractie speelt een belangrijke rol bij het aanduiden van de voorzitter van de Europese Commissie. De kandidaat-voorzitter van de grootste fractie wordt in principe de nieuwe Commissievoorzitter. En als die nieuwe Commissievoorzitter onder de vleugels van Macron komt te zitten, kunnen zijn plannen voor Europa wel eens serieus wat wind in de zeilen krijgen.

Macron zette zijn visie al eens uitgebreid uiteen eind vorig jaar aan de Sorbonne, de prestigieuze universiteit van Parijs. Verschillende van zijn voorstellen deden stof opwaaien, waaronder zijn voorstel voor een Europese minister van Financiën, met een eigen budget en een toeziend parlement voor de Eurozone. Ook zijn voorstel voor een sterkere Europese samenwerking inzake defensie, veiligheid en migratie veroorzaakte heel wat opschudding. Verder is Macron ook voorstander van een Europese kieskring. Dat voorstel strandde echter tijdens een stemming in het Europees Parlement begin dit jaar.

Meest gelezen