Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved

Koning van Zweden geeft jury Nobelprijs voor Literatuur veeg uit de pan

Koning Carl XVI Gustaf heeft de leden van de Zweedse Academie opgeroepen hun verantwoordelijkheid voor de eerbiedwaardige culturele instelling op te nemen. "De vijandigheid die binnen de Zweedse Academie is ontstaan, is ten diepste te betreuren en kan de belangrijke taken van de Academie aanzienlijke schade berokkenen", zegt hij.

Verschillende leden van de Zweedse Academie hebben elkaar de afgelopen tijd in gastcolumms in de Zweedse kranten publiekelijk beledigd. Aanleiding is een schandaal rond grensoverschrijdend gedrag en corruptie, waarna 3 van de 18 leden die voor het leven worden benoemd, beslisten niet meer aan de zittingen deel te nemen.

De Zweedse Academie kiest al meer dan een eeuw jaarlijks de laureaat van de Nobelprijs voor Literatuur. Ontslag nemen uit de jury kan niet volgens de statuten van 1786. Koning Carl Gustaf overweegt nu die regel te veranderen. "Met de huidige ontwikkeling voor ogen zal ik rekening moeten houden met een wijziging van de statuten, onder meer wat betreft het ontslagrecht", kondigde hij aan.

Voor de Academie is het belangrijk de zetels van inactieve leden opnieuw in te vullen, anders loopt ze het gevaar om het quorum voor de benoeming van nieuwe leden niet meer te halen.

Meest gelezen