Steeds minder werkzoekenden voor groeiende aantal jobs en West-Vlaanderen spant de kroon

In Vlaanderen zijn er steeds minder geschikte werkzoekenden voor het groeiende aantal jobs en daarbij zijn er grote regionale en lokale verschillen. Dat blijkt uit een studie van Steunpunt Werk, een initiatief van de KU Leuven.

Dat de arbeidsmarkt in Vlaanderen steeds krapper wordt, m.a.w. dat er te weinig geschikte kandidaten zijn voor een vacature, is niet nieuw. Het gaat goed met de economie en dus komen er jobs bij, maar werkgevers vinden vaak niet het juist geschoolde personeel. Vooral technische vacatures zijn steeds moeilijker om in te vullen.

Uit een studie van Steunpunt Werk, een kenniscentrum van de universiteit KU Leuven, blijkt dat de krapte op de arbeidsmarkt sterk verschilt per provincie en zelfs per gemeente. Steunpunt Werk drukt die krapte uit met een zogenoemde spanningsratio: het aantal niet-werkende werkzoekenden per vacature bij de VDAB.

Daaruit blijkt dat West-Vlaanderen de kroon spant. Daar zouden bedrijven dus de meeste problemen ondervinden om jobs ingevuld te krijgen met het juiste personeel. Opvallend is ook dat Limburg het op dat vlak opvallend slechter doet dan 4 jaar geleden. Dat zou te verklaren zijn door een sterke daling van het aantal werkzoekenden en een forse toename van het aantal vacatures in Limburg.

Opvallend is ook dat de mismatch tussen vacatures en werkzoekenden vaak het grootst is in grote steden en centrumsteden. Daar vinden bedrijven moeilijk de juiste mensen, terwijl er wel een relatief hoge werkloosheid is in die steden.

Meest gelezen