Videospeler inladen...

Vakbonden gaan staken bij federale overheidsdiensten op maandag 30 april

De drie grote overheidsvakbonden ACV Openbare Diensten, ACOD en VSOA gaan staken bij de federale overheids­diensten op maandag 30 april. Dat is een brugdag voor velen (de dag voor 1 mei), maar niet voor de federale ambtenaren. De christelijke vakbond ACV is het beu dat minister van Ambtenarenzaken Steven Vandeput (N-VA) "de ene na de andere aanval lanceert op het ambtenarenapparaat".

"De vaste benoeming wordt afgebouwd, er wordt beknibbeld op de verlof­regeling, interimarbeid wordt ingevoerd en het ziektekrediet staat op de helling. Waar moet het naartoe met het federaal openbaar ambt? Daarover ontbreekt het de minister aan visie", aldus de christelijke vakbond.

ACV-secretaris Mark Saenen meent dat de partij van Vandeput, de N-VA, helemaal niet geïnteresseerd is in de ambtenarij. "Het enige wat hen interesseert is besparen, om de achterban te paaien." In het regeerakkoord is sprake van 500 miljoen euro besparingen bij de federale overheid, maar daar is volgens de vakbondsman na vier jaar nog bijna niets van gerealiseerd. "Dus begint de minister in het wilde weg en met de botte bijl te hakken en te snoeien."

Het ACV roept zijn leden daarom op om op 30 april - een brugdag - het werk neer te leggen en de diensten gesloten te houden. In de maand mei volgen er nog meer acties, zo waarschuwt de vakbond ook. Volgende week volgt er overleg met de andere vakbonden. "We roepen hen op om mee te doen", zegt Saenen.

Het gaat om een actie bij de federale ministeries en alle instellingen die daaraan verbonden zijn. Het gaat voor alle duidelijkheid niet om de NMBS, Bpost of andere overheids­bedrijven.

Het enige wat hen interesseert is besparen, om de achterban te paaien.

Mark Saenen (ACV)

"Symbolische datum"

Waarom de keuze voor een brugdag? "Bij het overleg over de brugdagen, hadden we deze dag graag gehad, maar minister Vandeput is daar niet op ingegaan, om te besparen. Vandaar dat we een beetje als symbolische datum hiervoor kiezen", zegt Saenen. "Bovendien nemen veel personeelsleden sowieso verlof, waardoor de diensten zouden moeten opengaan met erg weinig mensen."

"Maar het gaat uiteraard om veel meer dan die brugdag: het ziektekrediet, het overmatige gebruik van interimcontracten, ... Dat zijn de zaken waar het voor ons over gaat."

ACOD besliste drie weken geleden al om te staken

De socialistische overheidsvakbond ACOD besliste drie weken geleden al om te staken op 30 april. Dat zegt voorzitter Gino Hoppe aan onze redactie. "Normaal gezien gingen we pas maandag communiceren daarover. Men wist dat ook. We zijn verbaasd door het persbericht van het ACV."

Bij het ACOD deelt men de kritiek van het ACV op Vandeput. "De problemen in de werking en het 'non-respect' van de minister voor de ambtenaren, dat zijn de voornaamste redenen."

De kritiek op de keuze voor brugdag 30 april wuift Hoppe weg. "Het is altijd iets. Als we op vrijdag staken, is het voor een verlengd weekend. Als we het de woensdag doen, is het omdat de scholen dicht zijn in de namiddag. Als men respect heeft voor de ambtenaren, moeten we niet staken."

Ook VSOA staakt mee

In de loop van de namiddag heeft ook het VSOA, de liberale overheidsbond, laten weten dat ze zullen staken op 30 april. "De minachting voor het federaal overheidspersoneel moet stoppen", stelt de vakbond.

"Minister Vandeput slaat de oproep van het vakbondsfront om het dossier codex (vernieuwing van het federale ambtenarenstatuut) meer tijd te geven in de wind. Al op 18 april brengt de minister de 500 pagina's tellende codex, die we net ontvingen, op de onderhandelingstafel. Hiermee wil de regering fundamentele vaak onverteerbare wijzigingen doorvoeren."

Meest gelezen