Crevits distantieert zich van taalgebruik N-VA-parlementslid Daniëls

Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) is niet te spreken over een uitspraak van N-VA-onderwijsspecialist Koen Daniëls. In een discussie over het M-decreet omschreef Daniëls op Radio 1 meer inclusie van kinderen met zorgnoden in het gewoon onderwijs als "een kind zonder armen en benen toch leren zwemmen". Ook de socialistische vakbond ACOD is niet te spreken over de krtiek van Daniëls op het M-decreet. 

Ten gronde gaat de discussie over het M-decreet, dat bedoeld is om kinderen met zorgnoden toch les in het gewoon onderwijs te laten volgen. Vlaams Parlementslid Koen Daniëls (N-VA) wil een bijsturing van dat decreet en vindt dat leerlingen sneller toch naar het buitengewoon onderwijs moeten kunnen.

In "De ochtend" op Radio 1 liet hij zich echter de volgende uitspraak daarover ontvallen: "Ik heb het gevoel momenteel over inclusie: Het moet maar, een kind zonder armen en benen gaan we toch leren zwemmen, ook al zegt iedereen dat het niet lukt. Met alle respect, maar we moeten toch realistisch blijven."

Een uitspraak die nogal wat reactie heeft uitgelokt en door verschillende mensen als "onrespectvol" wordt ervaren. Ook minster van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) hekelt het taalgebruik en distantieert zich er uitdrukkelijk van, laat haar kabinet weten.

Koen Daniëls zelf noemt zijn uitspraak "een beeld om te illustreren wat hij wilde uitleggen". "De metafoor op zichzelf geeft inderdaad een aantal de kans om de aandacht weg te trekken van de echte boodschap", aldus de N-VA'er op Twitter. N-VA-fractieleider in het Vlaams Parlement Matthias Diependaele noemt de kritiek op de uitspraak van Daniëls het "flauwste afleidings­manoeuvre ooit".

Lees verder onder tweet.

De socialistische overheidsvakbond ACOD is niet te spreken over de boodschap. "Koen Daniëls wil zich profileren op de kap van het onderwijspersoneel en de leerlingen met zorgnoden", zo klinkt het. De vakbond vraagt nu een betere ondersteuning van de leerkrachten.

De vakbond geeft wel toe dat er problemen zijn bij de uitvoering van het M-decreet. "Als kinderen met extra zorgnoden in een meestal veel te grote klasgroep terechtkomen kon je zo al voorspellen wat er zou gebeuren", klinkt het. "Leerkrachten vallen uit doordat zij niet langer de kwaliteit kunnen bieden die ze wensen en de leerlingen krijgen niet waarop ze recht hebben."

Met een bijsturing van het M-decreet is het probleem van het basisonderwijs niet opgelost, reageert het Christelijk Onderwijzersverbond (COV). Wel vindt het COV het goed dat "politici nu bereid zijn om de toepassing opnieuw te bekijken en waar nodig bij te sturen". 

Meest gelezen