Reporters

Europese Commissie wil oneerlijke handelspraktijken in de voedselindustrie aanpakken

De Europese Commissie heeft een richtlijn voorgesteld die oneerlijke handelspraktijken in de voedselketen moet aanpakken. Boeren en telers worden steeds vaker geconfronteerd met handelspraktijken die ze als oneerlijk en onevenwichtig ervaren. De Commissie streeft naar meer eerlijke handel en wil meer bescherming bieden aan de zwakste schakel van de voedselketen: de boeren.

De Europese Commissaris voor Landbouw en Ontwikkeling, Phil Hogan, gaf deze middag toelichting over het voorstel van de Commissie. Het voorstel zal vier belangrijke handelspraktijken verbieden waarmee de Commissie de positie van de boer wil versterken:

  • Late betalingen zullen verboden worden voor voedingsmiddelen die snel kunnen bederven,
  • Kosten voor verspilde producten mogen niet langer doorgerekend worden naar de leverancier,
  • Het zal niet meer mogelijk zijn voor inkopers om lastminutebestellingen te annuleren,
  • En ten slotte zal het verboden zijn voor inkopers om contracten eenzijdig te wijzigen.

"Wettelijke stok achter de deur bovenop ketenoverleg is goede zaak"

De Commissie wil het voorstel omzetten in een richtlijn. Dat betekent dat de lidstaten de vrijheid krijgen om de richtlijn te interpreteren en toe te passen naar hun eigen noden. CD&V-Europarlementslid Tom Vandekendelaere is naar eigen zeggen licht ontgoocheld hierover. Volgens hem had een verordening een sterker signaal geweest, aangezien dat de lidstaten zou verplichten om hun beleid op elkaar af te stemmen. Een te grote handelsvrijheid in de landbouwsector kan marktverstorend werken, klinkt het. Over de inhoud van de richtlijn is Vandenkendelaere wel tevreden. Volgens hem zal die ervoor zorgen dat de boeren niet langer de speelbal zijn van concurrerende supermarkten.

“Het is een bescheiden stap, maar symbolisch belangrijk”

De Boerenbond is tevreden met het voorstel, maar vindt dat het verder mag gaan dan dat. Ze vinden de vier voorstellen niet voldoende ingrijpend en hopen op nog meer actie in de toekomst. "Het is een bescheiden stap, maar symbolisch belangrijk", luidt het.

Gisteren zond "Pano" een reportage uit over de ontevredenheid van de Belgische boeren en telers. Zij ervaren onevenwicht in de onderhandelings­macht met veilingen en supermarkten. Het wanbeleid van landbouw­coöperaties en de te lage winstmarges voor boeren leiden vaak tot onhoudbare financiële situaties. 

Meest gelezen