Vandeput betreurt staking bij ambtenaren: "We zetten net veel positieve stappen"

Minister van Ambtenarenzaken Steven Vandeput (N-VA) betreurt de vakbondsplannen om te staken bij de federale overheidsdiensten op 30 april. "We nemen net heel veel positieve stappen", zegt hij.

De vakbonden ACV Openbare Diensten en ACOD halen vandaag zwaar uit naar Vandeput. Het ACV verwijt de minister dat hij "de ene na de andere aanval lanceert op het ambtenarenapparaat". "De vaste benoeming wordt afgebouwd, er wordt beknibbeld op de verlofregeling, interimarbeid wordt ingevoerd en het ziektekrediet staat op de helling", zo luidt het. Ze gaan staken op 30 april, de brugdag voor 1 mei.

"Ik betreur ten zeerste dat de vakbonden grijpen naar het wapen van de staking, daar waar we toch heel lang hebben samengezeten over de stappen die we nemen", reageert Vandeput. "Er zijn net heel veel positieve stappen, bijvoorbeeld in het kader van meer promotiekansen voor iedereen, meer rechten voor contractuele ambtenaren en betere mogelijkheden om werk en privé op elkaar af te stemmen."

Volgens de minister is een te rigide personeelsstatuut "al te vaak een rem geweest op de werking van de overheid". "Ik wil een overheid die klaar is voor de uitdagingen van morgen en daar hoort een gemoderniseerd en rechtvaardiger personeelsstatuut bij. Mijn voorstellen om het statuut te hervormen, vinden hun oorsprong in een bezorgdheid om de ambtenaren en om de dienstverlening naar de burgers en de bedrijven toe."

Het nieuwe statuut is volgens de federale minister de uitvoering van het regeerakkoord. "We vereenvoudigen, moderniseren en werken ongelijkheden uit het verleden weg. Wil de vakbond de ongelijkheden uit het verleden niet weg? Wil de vakbond geen volwaardige loopbaan voor contractuelen? Wil de vakbond niet dat de kansen op promotie verhogen?"

"Wil de vakbond geen individueel begeleidingstraject voor ambtenaren die hun loopbaan een andere wending willen geven? Willen ze niet dat mensen aangeworven worden die wel de juiste competenties hebben maar niet het juiste diploma? Willen ze niet dat afwezigheden of vermeerderingen van werk kunnen opgevangen worden door interimkrachten?"

Wil de vakbond de ongelijkheden uit het verleden niet weg? Wil de vakbond geen volwaardige loopbaan voor contractuelen?

Steven Vandeput (N-VA)

Meest gelezen