Internationale scheepvaart moet de helft properder tegen 2050

De 172 landen van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) zijn in London overeengekomen om de uitstoot van schepen tegen 2050 met 50 procent te verminderen. Ons land wou verder gaan, maar Saudi-Arabië, Brazilië en de Verenigde Staten gingen op de rem staan.

Het akkoord dat de 172 landen van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO, een agentschap van de Verenigde Naties) hebben gesloten, wordt als historisch bestempeld. De halvering van de uitstoot tegen 2050 is een significante vermindering en uiteindelijk is het de bedoeling om tot een volledig uitstootvrije scheepvaart te komen.

Staatssecretaris Philippe De Backer (Open VLD), bevoegd voor de Noordzee, deelt het enthousiasme: “Het is de eerste keer dat de scheepvaart aanvaardt dat er een uitstootreductie komt. Alleen door internationaal samen te werken kunnen we de klimaatverandering tegengaan. En iedereen moet daarvoor een inspanning leveren. Ook de scheepvaart.”

België wou verder gaan en de uitstoot volledig uitbannen tegen 2050, maar dat bleek niet haalbaar, zegt De Backer: “Zoals gebruikelijk in internationale organisaties moet altijd een compromis worden gevonden, in dit geval tussen 172 landen. Maar tegelijk wordt toch sterk de nadruk gelegd op een totale vermindering.”

Tegenkanting kwam er van Saudi-Arabië, Brazilië en de Verenigde Staten. Zij waren bang dat een volledige vergroening van de zeevaart nadelig zou zijn voor hun handel en groei, en argumenteerden dat er nog niet voldoende informatie is om een absolute reductie vast te leggen.

 

Meest gelezen