ImageGlobe

Vlaamse universiteiten onderzoeken hoe onze woningen anders kunnen worden belast

De KU Leuven en de UHasselt gaan vier jaar lang onderzoek doen naar hoe woningen worden belast. Met het project ReTax wil men alternatieve modellen aan de overheid aanreiken, die bijvoorbeeld ook kunnen aanzetten tot energie-efficiënt wonen of het effeciënter gebruikmaken van de beschikbare ruimte.

Al jaren is er kritiek op het verouderde systeem van belasting via het kadastraal inkomen (KI), de fictieve huuropbrengst van een pand, maar verkozen politici zijn vaak niet happig om aan het huidige systeem te raken.

Wetenschappers van de KU Leuven en de UHasselt namen het heft in eigen handen en vroegen een onderzoeksbeurs aan bij het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO). Eind vorig jaar kreeg het team 1,5 miljoen euro toegewezen voor het ReTax-onderzoeksproject (Rethinking Real Estate Taxation).

"Er is een groot probleem met het kadastraal inkomen. De belastbare basis wijkt sterk af van de actuele waarde, zodat bijvoorbeeld een zeer dure woning op het platteland een laag KI heeft, en een goedkoop huis in de stad een hoog KI", zegt doctoraatsstudent Geert Goeyvaerts.

"Met dit strategische onderzoek - bedoeld om tegemoet te komen aan noden in de maatschappij - willen we alternatieve modellen ontwikkelen. De vraag is wat men wil belasten: enkel de grond, de huurwaarde of de structuur? Wil men ook energie-efficiëntie belonen? Die vragen willen we oplossen."

De focus zal op Vlaanderen liggen, al zijn volgens de onderzoeker de resultaten ook van tel voor de andere gewesten. De groep onderzoekers - goed voor een vijftal voltijdse jobs - heeft al overleg gepleegd met verschillende stakeholders, zoals de bouwsector, Vlaamse administraties en de dienst Patrimoniumdocumentatie van de FOD Financiën.

Wordt vervolgd.

Meest gelezen