Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved.

NAVO-landen geven "volle steun" aan bombardementen in Syrië

Alle laden van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) geven de "volle steun" aan de bombardementen in Syrië van de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. Dat zegt secretaris-generaal Jens Stoltenberg.

De bombardementen van afgelopen nacht waren gericht op installaties van chemische wapens in Syrië en waren een reactie op de aanval met gifgas, die volgens de drie landen uitgevoerd werd door het Syrische regime. 

In de loop van de namiddag kwamen de ambassadeurs van de 29 lidstaten van de NAVO bijeen in Brussel om het over de kwestie te hebben.       Volgens Stoltenberg legden de Franse, Britse en Amerikaanse ambassadeurs aan hun ambtgenoten uit dat aanzienlijk veel informatie op de verantwoordelijkheid van het Syrische bewind wees voor de aanval van 7 april op de stad Douma, een bolwerk van rebellen bij Damascus.

De drie bondgenoten benadrukten dat er geen enkel alternatief was voor het gebruik van geweld

"De drie bondgenoten benadrukten dat er geen enkel alternatief was voor het gebruik van geweld", aldus de secretaris-generaal. Chemische wapens kunnen niet straffeloos gebruikt of gebanaliseerd worden. Ze vormen een direct gevaar voor het Syrische volk en voor onze collectieve veiligheid, voegde hij eraan toe.

"De geallieerden veroordelen het herhaaldelijke gebruik van chemische wapens door het Syrische bewind met kracht en vragen dat de verantwoordelijken rekenschap afleggen voor hun daden. Ze roepen het Syrische bewind en diegenen die het steunen op snelle, duurzame en onbelemmerde toegang te verlenen voor humanitaire hulp."

De geallieerden veroordelen het herhaaldelijke gebruik van chemische wapens door het Syrische bewind

Stoltenberg riep Assads bondgenoot Rusland op "blijk te geven van verantwoordelijkheidszin en ervoor te zorgen dat het Syrische bewind op constructieve wijze deelneemt aan het proces (van vredesonderhandelingen) van Genève onder leiding van de VN".

Meest gelezen