Laurie Dieffembacq

Francken pleit voor Australisch asielmodel en wil naar nul asielverzoeken in Brussel

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) wil op termijn evolueren naar zero asielverzoeken in Brussel en neemt daarmee naar eigen zeggen een voorbeeld aan Australië. "We moeten het huidige asielmodel, dat uitgaat van asielaanvragen op initiatief van de asielzoeker en na illegale binnenkomst, vervangen door een Australisch model, waarbij we enkel nog aan beperkte legale asielmigratie doen. Op ons initiatief", zo schrijft Francken op sociale media.

België moet net als Australië "zelf uitkiezen wie naar ons land komt" en dat "aan een tempo dat rekening houdt met de sociale, economische en culturele draagkracht van ons land". Er kan dan voorrang worden gegeven aan vervolgde minderheden, zoals de christenen uit het Midden-Oosten, aldus de staatssecretaris. Hij pleit tegelijk voor meer investeringen in menswaardige opvang in de regio van de conflicthaarden.

In zijn Facebookbericht weerlegt de N-VA'er daarnaast de bewering dat "niemand ooit meer vluchtelingen binnenliet" dan hij. Kortzichtige praat van de eerste orde, fulmineert hij. "In de voorbije 4 jaar werden zo 8.603 asielzoekers afgewezen met een Dublinweigering, wat een absoluut record is. Nog eens 6.246 asielzoekers kregen van mijn diensten een technische weigering, omdat ze niet voldeden aan de medewerkingsplicht. Opnieuw een record. Nog belangrijker in deze discussie is de vaststelling dat ik niet eens bevoegd ben voor het uitreiken van de erkenningen als vluchteling, noch voor het bepalen van het erkenningsbeleid. Die bevoegdheid komt wettelijk toe aan het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS)".

Francken geeft toe dat het CGVS vorig jaar inderdaad meer erkenningen uitreikte dan anders, maar dat komt volgens hem door het wegwerken van de achterstand die opgebouwd werd tijdens de asielcrisis en door het feit dat er wereldwijd nooit zoveel echte oorlogsvluchtelingen waren.

Meest gelezen