Dieter Nijs

"Handelskaai in Brussel is doodskaai"

De buurtbewoners van de Handelskaai in Brussel zijn boos. Ze zijn het niet eens met de nieuwe verkeerssituatie. Nu het centrum autovrij is, is het veel drukker op 'hun' Handelskaai.

Zondag werd een picknick gehouden op de Handelskaai. De buurtbewoners willen zo protesteren tegen de nieuwe verkeerssituatie. Hun wandellaan op de Handelskaai is plots onderbroken door een autodoorsteek ter hoogte van de Oeverpoort, van de Hooikaai naar de Ieperlaan.

"De situatie is levensgevaarlijk, de Handelskaai is een doodskaai geworden", zegt buurtbewoner Tomas De Francq. "Het was hier een promenade voor fietsers en voetgangers, kinderen speelden hier. De bewoners zijn niet geïnformeerd, er is geen communicatie over de plannen geweest. Het was een voldongen feit. De veiligheid is gewoon in het gedrang aan het komen." 

 

Meest gelezen