Videospeler inladen...

Crevits: "Vanaf 2019 een digitaal paspoort voor elke leerling"

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) wil dat elke leerling voortaan een eigen digitaal paspoort heeft, met alle gegevens over die leerling, dat elke school kan raadplegen. Een stap naar administratieve vereenvoudiging en hogere efficiëntie.

In zo'n digitaal paspoort staan bijvoorbeeld gegevens die te maken hebben met leer- of gedragsstoornissen. Denk maar aan dyslexie, autisme of extra oefeningen rond taal. Het is dikwijls essentiële informatie die al te vaak verloren gaat.  

Wanneer een leerling van school verandert, verhuist die informatie vaak niet mee. Zo'n paspoort moet dat vermijden en moet dubbel werk verhinderen. "Formulieren moeten vaak elk jaar ingevuld worden en dat leidt tot frustraties bij leerlingen en leerkrachten. Ik wil daar komaf mee maken, er gaat veel te veel tijd verloren door het invullen van papieren, we moeten veel meer gebruik maken van de digitale mogelijkheden", zegt minister Crevits.

"Belangrijke zaken als bijvoorbeeld leesproblemen kunnen erin staan. Gegevens die onontbeerlijk zijn voor het verdere parcours van de leerling én die moeten bekend zijn. Behalve natuurlijk zaken die kinderen of ouders niet wensen te vermelden om privacyredenen, die komen niet op het paspoort",  beklemtoont Crevits.

"CLB's hebben vaak al veel informatie, dat is waar, maar het kan allemaal nog systematischer, het moet overal op dezelfde manier. Dus niet hier op papier, daar in een databse, elders nog anders... Het zal zaak zijn op beknopte wijze weer te geven wat goed werkt voor een leerling en wat niet." Wanneer komt het systeem erdoor? "Het moet er zijn op 1 januari 2019, dan wordt ook een nieuw decreet van kracht." 

We moeten er blijven over waken dat kinderen kansen krijgen, dat er geen digitaal strafblad komt

Pedro De Bruyckere, pedagoog

Pedagogische schaduwzijde

Pedagoog Pedro De Bryckere van de Arteveldehogeschool is grotendeels te vinden voor het voorstel: "Ik snap dat dit gebeurt, dat vermindert ook de papierwinkel en de administratieve last. Privacy is een belangrijk issue, maar dat heeft de minister ook aangegeven."

Maar De Bruyckere ziet een mogelijk pedagogisch probleem opduiken: "We moeten er blijven over waken dat kinderen nieuwe kansen kunnen krijgen. Zodat het paspoort niet verglijdt tot een soort digitaal strafblad dat meegaat met bepaalde leerlingen. Zo krijgen ze geen nieuwe kansen meer omdat ook alle fouten meegenomen worden." Minister Crevits vindt dit een terecht punt: "Het is niet de bedoeling om elk klein incident in dat paspoort te stoppen, het gaat over gegevens die nodig zijn om goed te kunnen leren. Het is zo logisch als iets dat de centra voor leerlingenbegeleiding (CLB's) een centrale rol zullen spelen."

Hoe ver in de schoolloopbaan blijven de gegevens zichtbaar? "De doorstroming van gegevens van in het basisonderwijs naar het secundair onderwijs is belangrijk, daar moet het te zien blijven. Dat lijkt me evident. Maar van secundair naar hoger onderwijs, van leerplichtonderwijs naar niet-leerplichtonderwijs, dan zit je toch met heel veel breuklijnen. Daar informatie doorgeven, is toch nog een stapje verder."

Een rondje langs schooldirecteurs leert dat het merendeel van de reacties positief is: "Eindelijk komt het er, een investering die geweldig veel tijd zal besparen", meent Karin Heremans  van het Atheneum in Antwerpen.

Ook bij de koepels zijn er gelijkaardige reacties te horen. Raymonda Verdyck van het GO-onderwijs juicht toe dat informatie beter kan doorstromen om de leerling te helpen bij de ontwikkeling. Ze waarschuwt anderzijds voor het risico dat het niet gebruikt mag worden om leerlingen uit te sluiten of te stigmatiseren. Lieven Boeve van het katholiek onderwijs sluit zich daarbij aan en eist een duidelijk kader. "Er moet strikt op toegezien worden wie er lees- en schrijfrechten heeft, zodat niet iedereen aan de informatie kan. Bovendien moet afgelijnd worden wat erin komt: zorg en leerlingenbegeleiding kan zinvol zijn om te delen, maar bij orde- en tuchtmaatregelen, daar maak ik voorbehoud. Leerlingen die van school veranderen moeten nieuwe kansen kunnen krijgen."

Meest gelezen