Elke dag 24 meldingen van gesjoemel of fraude

Een louche carwash in uw buurt? Vermoedens van zwartwerk bij een restaurant? Of ernstige vraagtekens bij uw loonbriefje? Het voorbije jaar kwamen 8.884 meldingen binnen bij het meldpunt sociale fraude. Dat zijn er gemiddeld zowat 24 per dag. Bij zware overtredingen kunnen de boetes oplopen tot 24.000 euro.

Het meldpunt sociale fraude is eind 2015 opgericht om alle meldingen over sociale fraude te bundelen. Het gaat dan bijvoorbeeld over gevallen van zwartwerk, gesjoemel met loon- en arbeidsvoorwaarden of sociale dumping. Voordien konden mensen enkel via een wirwar aan kanalen en diensten aan de alarmbel trekken.

Het centrale meldpunt ontving in het eerste jaar al 7.788 meldingen. Voor 2017 is dat opgelopen tot 8.884, zo blijkt uit het jaarverslag. Dat zijn er gemiddeld zo'n 24 per dag. Twee derde van die meldingen - 5.553 stuks - leidden ook tot verder onderzoek. Bij de andere ontbrak bijvoorbeeld belangrijke informatie of konden inspecteurs op basis van de beschikbare gegevens geen concrete inbreuk vaststellen.

Meestal zwartwerk

Het merendeel van de meldingen - zowat twee derde - gaat over zwartwerk. Ook domiciliefraude komt vaak aan bod: liegen over je officiële woonplaats om een hogere uitkering te krijgen. En er worden ook almaar meer inbreuken op de loon en arbeidsvoorwaarden gemeld. Dan gaat het bijvoorbeeld over fooien die onterecht worden ingehouden, werk dat de maximale dagelijkse of wekelijkse duur overstijgt of eindejaarspremies die maar ten dele worden uitbetaald.

"Mensen kunnen het meldpunt ook gebruiken voor hun eigen situatie", vertelt de bevoegde staatssecretaris Philippe De Backer (Open VLD) in "De inspecteur" op Radio 2. "Dat gaat dan over vragen als: word ik wel correct betaald? Is mijn vakantiegeld wel goed geregeld? Zijn mijn vakantiedagen conform de afspraken? Als je denkt dat je loon -en arbeidsvoorwaarwaarden niet correct worden nageleefd, dan kan je ook een klacht indienen via het meldpunt. We zien dat meer en meer mensen dat doen."

Meer dan 4 op de 10 meldingen gaan over de horeca. En ook over de bouw (ruim 19%) en de kleinhandel (bijna 14 procent) komen er heel wat klachten binnen.

Sociaal inspecteurs onderzoeken alle meldingen die binnenkomen. Als zij ook effectief een overtreding vaststellen, stellen zij een proces-verbaal op en maken dat over aan de bevoegde arbeidsauditeur. Die kan dan beslissen om de betrokkenen gerechtelijk of administratief te vervolgen. In het geval van een administratieve vervolging schommelen de boetes tussen 80 en 800 euro voor kleinere inbreuken en tussen 2.400 en 24.000 euro voor de zwaarste overtredingen.

Beluister het gesprek met Philippe De Backer in "De inspecteur":

Meest gelezen