Videospeler inladen...

De chassidische joden in Antwerpen: wie zijn ze?

Er wonen een 20.000-tal orthodoxe joden in Antwerpen onder wie ongeveer 10.000 chassidische joden. Voor het eerst zou deze gemeenschap vertegenwoordigd worden op een politieke lijst, als de orthodoxe jood Aron Berger op de CD&V-lijst in Antwerpen komt te staan. Maar wie zijn die chassidische joden nu precies? 

De chassidim vormen een groeiende en belangrijke gemeenschap in Antwerpen. Je kan ze herkennen aan hun lange zwarte kledij, hun pijpenkrullen en hun opvallende hoofddeksels. Ze wonen voornamelijk rond de Antwerpse diamantwijk, vlak bij het Centraal Station.

Maar wat houdt het chassidische jodendom nu precies in? Het is een ultraorthodoxe stroming binnen het jodendom, die bestaat uit verschillende bewegingen. Het is daarom moeilijk er een eenzijdige definitie aan te geven.

"De chassidische joden houden zich aan de hekken van de regels"

De chassidim bereiden de komst van de Messias voor door het lot van de wereld op hun schouders te dragen. Zij willen de 613 regels (mitswot) die hen voorgeschreven worden door de Thora zo precies mogelijk naleven. Daarom gaan de chassidim zichzelf extra regels opleggen om de reeds bestaande zeker niet te overschrijden. 

"De chassidische joden houden zich aan de hekken van de regels", aldus Ludo Abicht, professor politieke wetenschappen aan de Universiteit van Antwerpen. Zo zullen chassidische mannen bijvoorbeeld andere vrouwen niet aanraken of in de ogen kijken, om de regel die hen verplicht hun vrouw eerbiedig te behandelen na te leven. 

Gemeenschap op zoek naar een stem

Vroeger had de chassidische gemeenschap het monopolie op de diamanthandel in Antwerpen, maar dit is niet langer het geval. Die is ondertussen grotendeels overgenomen door de Indiase gemeenschap. Daardoor is de sociale en economische positie van de chassidim afgezwakt, wat volgens Abicht de hoge armoede binnen de gemeenschap verklaart. Ze worden zich er stilaan van bewust dat politieke vertegenwoordiging nodig is om dit probleem op te lossen.

De chassidische joden zijn nooit echt vertegenwoordigd geweest in de Belgische politiek. In de Verenigde Staten en in het Verenigd Koninkrijk is dat wel al jaren zo. In België zijn wel al joden actief in de politiek, maar vaak gaat het om liberaal gezinde joden die niet echt populair zijn bij de chassidim. 

Videospeler inladen...

Meest gelezen