Vandeput: "Leger krijgt één maand om zijn informatiebeheer te herzien"

Minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) wil dat het leger binnen de maand zijn interne werking en informatiebeheer herziet. Dat schrijft Vandeput in een nota aan de stafchef Marc Compernol. Aanleiding voor de nota is de controverse over het F-16-dossier. Militairen moeten ook beter weten waar en bij wie ze terecht kunnen bij interne problemen.

Naar aanleiding van de controverse over de mogelijke verlenging van de F-16-gevechtsvliegtuigen bestelde minister van Defensie Vandeput twee audits, of onderzoeken. Volgens die onderzoeken zijn er in het F-16-dossier geen fouten gemaakt door officieren van de luchtmacht. Toch verwijzen de onderzoekers naar een pak structurele fouten in het informatiebeheer.

Daarom wil Vandeput dat informatie beter wordt doorgespeeld en gedeeld. Ook moet er een duidelijk systeem komen dat bepaalt welke informatie moet doorstromen naar boven, tot op het bevoegde beslissingsniveau. Blijkbaar is vandaag niet altijd even duidelijk wie nog toegang heeft tot welke - wellicht soms vertrouwelijke - informatie. Het gaat onder meer om het in kaart brengen van toegangsrechten en wachtwoorden tot informaticasystemen bij defensie. Minister Vandeput geeft het leger een maand om dat toegangsbeheer na te kijken en daarin orde op zaken te stellen.

Ten slotte moeten alle militairen weten hoe en waar ze terecht kunnen met eventueel interne problemen of mistoestanden. Militairen moeten weten dat ze terecht kunnen bij de onafhankelijke Federale Ombudsdienst, of bij een nog op te richten meldpunt binnen defensie zelf.

Meest gelezen