Vorig jaar minder meldingen van tekenbeten

Vorig jaar werden er in België 8.500 tekenbeten geregistreerd. Dat is een daling van 17 procent tegenover 2016. Het aantal schommelt elk jaar, maar blijft sinds 2014 vrij stabiel. Dat blijkt uit een nieuwe studie van Sciensano, het vroegere Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid. 

Het wetenschappelijk instituut Sciensano verzamelt de gegevens van tekenbeten in België en het voorkomen van de ziekte van Lyme via huisartsenpeilpraktijken en peillaboratoria. Uit die gegevens blijkt dat er tot nu toe geen sprake is van een toename van het aantal zieken door tekenbeten. 

In 2017 werden in België zelfs minder tekenbeten geregistreerd. Het aantal is gedaald van zo'n 9.900 tekenbeten in 2016 naar 8.400 vorig jaar. Die daling is volgens Sciensano te wijten aan de weersomstandigheden."In mei en juni 2017 lagen de gemiddelde temperaturen abnormaal hoog en in juni waaide de wind ook bijzonder fel. Deze twee factoren hebben een negatieve invloed op de activiteit en het overleven van teken", klinkt het bij Sciensano. 

Hogere kans op tekenbeten in Wallonië

Er werden meer tekenbeten gemeld in Vlaanderen (4.954) dan in Wallonië (3.441) en vooral in de provincies Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant. Deze cijfers geven echter een vertekend beeld, want waar veel mensen wonen, kunnen er uiteraard veel mensen gebeten worden.

Als we de cijfers bekijken per 100.000 inwoners, dan worden er vooral tekenbeten gemeld in Luxemburg (205 per 100.000 inwoners), Waals-Brabant (189 per 100.000 inwoners) en Namen (143 beten per 100.000 inwoners).  Pas daarna volgt de provincie Limburg.

Uit de cijfers van vorig jaar bleek dat 14 procent van de gemelde teken in België besmet was met de bacterie die de ziekte van Lyme kan veroorzaken.

Borrelia

Even samenvatten: De ziekte van Lyme wordt veroorzaakt door de bacterie Borrelia burgdorferi. Die bacterie wordt verspreid door teken. Maar niet elke teek is besmet en niet elke beet van een besmette teek leidt tot de ziekte van Lyme. Als je gebeten wordt door een teek die met de bacterie besmet is, wil dat nog niet zeggen dat je de ziekte van Lyme krijgt. De kans op besmetting is klein als je de teek binnen de 12 tot 24 uur verwijdert.

Sinds 2013 ziet Sciensano een toename van het aantal positieve bloedtesten. Die stijging loopt gelijk met de stijging van het aantal onderzoeken. Het is daarom niet duidelijk of het gaat om een opflakkering van de ziekte of dat het gaat om oude genezen infecties van mensen die ondertussen antistoffen in hun lichaam hebben.

Ziektebeeld

Het ziektebeeld van iemand die met borrelia besmet geraakt, kan erg verschillen. Sommige mensen zullen niet eens merken dat ze besmet zijn maar zullen wel antilichamen ontwikkelen. Wanneer de besmetting wèl tot uiting komt, kan dat onder verschillende vormen zijn. Het meest herkenbare is de gekleurde huid rond de plaats van de beet die groter wordt en meestal binnen de maand terug verdwijnt.

Zonder behandeling kunnen de spiraalvormige bacteriën zich verspreiden in het menselijk lichaam en andere organen aantasten zoals het centraal zenuwstelsel, de gewrichten of het hart. Heel uitzonderlijk kunnen ook het oog en de lever aangetast worden. De ziekte van Lyme wordt behandeld met een antibioticakuur van 10 dagen tot 4 weken.

Meer ouderen dan jongeren

Uit de studie blijkt ook dat de meeste besmettingen voorkomen bij mensen tussen 45 tot 54 jaar, gevolgd door de 65-plussers. Vermoedelijk omdat de mensen in deze leeftijdsklasse meer (vrije) tijd doorbrengen in tuin en bos, omgevingen waar er meer teken zitten. Om dezelfde reden worden iets meer mannen dan vrouwen besmet, al is dat verschil klein. Tekenbeten worden voornamelijk opgelopen tijdens vrijetijdsactiviteiten in tuin en bos op minder dan 10 km van huis.

Je kan de wetenschap helpen door je tekenbeet te melden op de website Tekennet.be

Meest gelezen