CO2-uitstoot transport, landbouw, gebouwen in Europa: -30 procent tegen 2030

Het Europees Parlement stemde gisteren in met de klimaatwet die de inspanningen bepaalt voor sectoren als de bouw, de landbouw en het transport. In ons land moet de uitstoot in die sectoren met zo’n 30% naar beneden ten opzichte van 2005.

Europa wil over 12 jaar de CO2-uitstoot met 40 procent verminderen. Een deel daarvan is voor rekening van de zware industrie en de energiemaatschappijen. Die bedrijven zitten in een apart systeem, het emissiehandelssysteem dat hen stimuleert om schoner te produceren. De andere sectoren zoals landbouw, transport, de bouw en afvalverwerking kwamen gisteren aan bod in het Europees halfrond.  

België: -30 procent

In totaal moet ons land zijn uitstoot tegen 2030 met 35 procent verminderen. Dat percentage is gebaseerd op ons relatief hoge welvaartspeil. Maar België krijgt ook wat speling, “flexibele mechanismen” zoals dat heet. Zo krijgen we een extra score voor natuur en bossen als die meer CO2 absorberen dan uitstoten. Dat is een stimulans om bossen te conserveren, bomen aan te planten en veengebieden te beschermen. Als je alles verrekent betekent dat dat sectoren als transport en landbouw hun uitstoot tegen 2030 met 30 procent moet verminderen.

Landbouw

Luc Van Oirbeek van de Boerenbond meent dat het geen “walk in the park” zal worden. “We hebben al veel inspanningen gedaan. Sinds 1990 ging er elk jaar een procent CO2 af. Nu zullen we per jaar bijna het dubbele moeten doen. Dat is een uitdaging die we niet uit de weg zullen gaan. Het wordt geen gemakkelijke oefening, maar we zijn een partner die bereid is om naar oplossingen te zoeken”.

Transport

Ook de transportsector zal flinke inspanningen moeten leveren aangezien vraag en aanbod in een opwaartse spiraal zitten. De Europese Commissie zal daarover nog voorstellen doen voor deze zomer.

De Nederlander Gerben-Jan Gerbrandy, die namens het parlement de onderhandelingen met de Commissie voerde, heeft gemengde gevoelens over de wet. Hij had iets meer ambitie verwacht van de lidstaten. Binnenkort komt Brussel namelijk met een rapport over wat er moet gebeuren om de economie CO2-vrij te hebben tegen 2050. Gerbrandy verwacht dat het rapport zal aansporen om de inspanningen nog op te drijven.

Meest gelezen