200 deelnemers aan cursus exorcisme: "Het Vaticaan wil bewijzen dat het duivel­uitdrijving ernstig neemt"  

Het gaat goed met de duivel. Dat zou je toch kunnen afleiden uit het feit dat de cursus exorcisme die het Vaticaan elk jaar organiseert, deze week 200 priesters naar Rome heeft gelokt.  

Exorcisme of duiveluitdrijving is een ritueel dat binnen de kerk nog altijd wordt beoefend. "Het kerkelijke wetboek uit 1983 spreekt er ook over", zegt kerkjurist Rik Torfs (KU Leuven) in De Ochtend op Radio 1. "Exorcisme is in de kerk nooit weggeweest. Al zijn de oude rituelen uit 1614 in 1998 wel vervangen door nieuwe." 

Nieuwe rituelen, oude gebruiken

Niet dat de nieuwe rituelen zo anders zijn dan de oude, en ze verlopen zeker niet zoals het gebeurt in populaire films. "Meestal gaat het bij exorcisme om een gewoon gesprek tussen de exorcist en de bezetene, waarbij gebeden worden opgezegd en wijwater wordt gesprenkeld. De formuleringen zijn wel nog altijd in het Latijn. Blijkbaar is dat de enige taal die de duivel begrijpt", knipoogt Torfs.    

De formuleringen zijn nog altijd in het Latijn. Blijkbaar is dat de enige taal die de duivel begrijpt

Rik Torfs, kerkjurist, KU Leuven

Exorcisme - en het geloof in de duivel - hangt nauw samen met cultuur en tradities. Zo wordt exorcisme vandaag vooral bedreven in Afrika, weet Torfs. Al gebeuren er ook bij ons nog duiveluitdrijvingen. "De kerk gaat er heel discreet mee om, maar elk jaar zijn er in ons land toch een 1000-tal aanvragen. In de abdij van Averbode zijn er altijd paters geweest die zich met exorcisme hebben beziggehouden, ook vandaag nog."      

Scepsis

Hoewel exorcisme binnen de kerk nog altijd bestaat, is er binnen het Vaticaan ook scepsis. Torfs: "Vaak hebben mensen die beweren door de duivel bezeten te zijn, gewoon psychische problemen. Het Vaticaan laat dan ook niet toe dat eender wie aan exorcisme doet. Alleen priesters die sterk genoeg in hun schoenen staan, komen er voor in aanmerking. En ze moeten ook worden aangewezen door de bisschop. Met de cursus die het organiseert, wil het Vaticaan bewijzen dat het exorcisme als een ernstige zaak beschouwt."  

Met de cursus wil het Vaticaan bewijzen dat het exorcisme als een ernstige zaak beschouwt

Rik Torfs, kerkjurist, KU Leuven

Meest gelezen