Videospeler inladen...

F-16's: Legertop verdedigt beslissing om rapporten niet door te spelen

In de Kamercommissie Defensie verdedigt legertopman Marc Compernol de beslissing om bepaalde rapporten niet door te spelen aan de regering. Het rapport van Lockheed Martin, waarmee de hele F-16-heisa is ontstaan, gaat namelijk enkel over metaalmoeheid. Niet over corrosie, radar, communicatie, operationele relevantie, enzovoort. 

Oppositiepartij SP.A bracht een rapport naar buiten waaruit moest blijken dat de F-16's van het Belgische leger tot zes jaar langer mee kunnen dan oorspronkelijk gedacht. De legertop had dat document niet doorgespeeld aan minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) en kwam daardoor onder vuur te liggen. Vandaag is er een hoorzitting in de Kamer om de kwestie te bespreken.

De eerste persoon die gehoord werd is Marc Compernol, Chef Defensie van het Belgisch leger.  De materiaalbeheerder, die het rapport over de F-16's in handen had, is volgens Compernol een ingenieur met ruim 25 jaar ervaring. "De materiaalbeheerder heeft een beslissing genomen die ik verdedigbaar vind", verklaart Compernol. Omdat het rapport van Lockheed Martin enkel over metaalmoeheid gaat, is het volgens de legertop geen bewijs dat de F-16's in hun volledigheid zes jaar meekunnen. Bovendien  handelde de materiaalbeheerder binnen de mindset van de politieke beslissing om de F-16's te vervangen, zegt hij.

Meerderheid verdeeld

Ook voor de N-VA is er inderdaad geen vuiltje aan de lucht. "Tot nu toe is er geen bewijs dat bepaalde mensen in de top van het leger moedwillig het rapport over de F-16's hebben achtergehouden voor de chef Defensie en voor de politiek", zegt fractieleider Peter De Roover.

De coalitiepartners zijn het daar niet mee eens. Zowel CD&V als Open VLD hebben heel duidelijk gezegd dat volgens hen dat rapport wel had moeten worden doorgegeven. "Dit is niet voor herhaling vatbaar", zei Hendrik Bogaert (CD&V).

Tussenkomst bij audits

De oppositie had kritiek op de onafhankelijke audits bij het leger. Terwijl die audits bezig waren is er een telefoontje gekomen van het kabinet van minister van Defensie Vandeput. De persoonlijke medewerker van de minister vroeg om volledige inzage te krijgen in de mailbox van de klokkenluider, de kolonel die het rapport over de F-16's wel naar buiten wilde brengen, maar dat niet mocht van zijn overste.

Het kabinet wilde de klokkenluider ook een verklaring laten ondertekenen waarin hij bevestigde dat hij nooit een mail over dat rapport naar het kabinet had gestuurd. De kolonel heeft dat geweigerd.

Videospeler inladen...

Meest gelezen