Gefrustreerde minister Bellot (MR) haalt uit naar Vlaanderen, Brussel, CD&V en Open VLD

Minister van Mobiliteit François Bellot (MR) is de kritiek beu dat hij niet genoeg doet om het dossier van de vliegwet voor Brussels Airport vlot te trekken. Zelf wijst hij met een beschuldigende vinger naar Vlaanderen en Brussel, maar ook naar partijvoorzitters Wouter Beke (CD&V) en Gwendolyn Rutten (Open VLD).

Bellot wordt verweten een "monsieur frigo" te zijn in het ingewikkelde dossier van de luchthaven. Hij zou het dossier bevriezen omdat dit erg gevoelig ligt bij de MR-kiezers uit Brussel en de oostelijke randgemeenten van de hoofdstad.

Ik ben verantwoordelijk voor een dossier waarin verdeeldheid op álle niveaus heerst

Minister van Mobiliteit François Bellot (MR)

"Ik ben verantwoordelijk voor een dossier waarin verdeeldheid op álle niveaus heerst", zegt hij in een interview met L'Echo en De Tijd. "De vakbonden zijn niet in staat een tekst van 10 regels op te stellen waarin ze aangeven met welke oplossing ze het eens kunnen zijn, het patronaat komt niet tot enige consensus, Brussel en Vlaanderen bereiken maar geen overeenstemming, en dat ondanks het feit dat er twee meerderheidspartijen regeringsverantwoordelijkheid dragen."

"Als ik aan de voorzitters van CD&V en Open VLD vraag om een onderhandelaar voor dit dossier aan te duiden, laten ze mij in de steek en zeggen ze dat ze een telefoongesprek moeten voeren." Bellot zegt dat hij een oplossing heeft, maar dat die nog ten gronde moet worden bekeken. Dat er niets beweegt, komt volgens Bellot omdat iedereen bang is. "Nochtans is mijn voorstel - een combinatie van technische, technologische, economische en milieu-ingrepen - in het buitenland , in Luik en in Charleroi de grote oplossing gebleken."

Meest gelezen