Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved.

Nieuwe geneesmiddelen: te duur en te weinig doeltreffend?

De Christelijke Mutualiteit waarschuwt dat het budget voor geneesmiddelen dreigt te ontsporen. Volgens voorzitter Luc Van Gorp komen er te veel nieuwe, vaak dure medicijnen op de markt, waarvan de klinische meerwaarde nog heel onzeker is.

Het budget voor geneesmiddelen is in 2017 met 267 miljoen euro overschreden. Ook de voorbije twee jaar is veel meer uitgegeven dan voorzien: 184 miljoen euro in 2016 en 225 miljoen euro in 2015. "Minister van Volksgezondheid Maggie De Block heeft nochtans een pact afgesloten met de farmasector", zeggen ze bij de CM. "Het pact voorzag in een groei van het geneesmiddelenbudget van jaarlijks 0,5 procent. Nu dreigen we daar ver boven te komen."

Minder geld voor andere sectoren

CM-voorzitter Van Gorp: "Het probleem is dat we binnen de gezondheidszorg een bepaald budget hebben en je kan een euro maar één keer uitgeven. Als de farmasector het budget met een kwart miljard overschrijdt, dan hebben andere sectoren, zoals de thuisverpleging, minder middelen om uit te geven."

Sommige nieuwe geneesmiddelen hebben weinig of geen therapeutische meerwaarde.

Luc Van Gorp, Voorzitter CM

Als voornaamste oorzaak wijst de CM naar de vele nieuwe geneesmiddelen die ontwikkeld worden, onder meer voor de behandeling van kanker. Aan die ontwikkeling hangt vaak een hoog prijskaartje vast.

"Natuurlijk zijn we voor innovatie", zegt CM-voorzitter Van Gorp: "Als een nieuw geneesmiddel echt doeltreffend is, vinden we het een goede zaak dat patiënten er toegang toe krijgen. Maar niet elk nieuw geneesmiddel is ook innovatief. Sommige hebben weinig therapeutische meerwaarde ten opzichte van de nu al beschikbare behandelingen."

Risico's voor de patiënt

Het onafhankelijk geneesmiddelenbulletin ‘Prescrire International’ stelt dat van de 92 nieuwe medicijnen die in 2017 op de markt kwamen er maar 10 een echte meerwaarde bieden. Bij 18 geneesmiddelen is sprake van een mogelijke meerwaarde.

"De evolutie naar het almaar sneller ter beschikking stellen van medicijnen, is ook een bedreiging voor de kwaliteit van de zorg", gaat Van Gorp voort. "Door de procedures te versnellen, bestaat het gevaar dat patiënten blootgesteld worden aan geneesmiddelen die minder grondig getest zijn."

"Farmasector is niet transparant genoeg"

De CM vindt ook dat de geneesmiddelensector te weinig transparant is. "We weten niet hoeveel het gekost heeft om zo'n medicijn te ontwikkelen, of wat de werkelijke productiekost is. We stellen ons de vraag of de prijzen voor die nieuwe geneesmiddelen altijd te verantwoorden zijn. Want ze worden uiteindelijk wel betaald met publieke middelen."

Meest gelezen