Verplichte ijkingstoets voor burgerlijk ingenieurs

Vanaf volgend academiejaar wordt de ijkingstoets voor de opleiding tot burgerlijk ingenieur en burgerlijk ingenieur architect verplicht, maar niet bindend. Een ijkingstoets peilt of je voldoende bagage hebt om aan een wetenschappelijke richting aan de universiteit te beginnen. Sinds 2013 kan je ze vrijblijvend doen.  

Vijf jaar geleden startten KU Leuven, UGent en VUB met de ijkingstoetsten, aanvankelijk enkel voor de burgerlijk ingenieurs. Geleidelijk aan ook voor andere wetenschappelijk richtingen zoals wiskunde, biomedische wetenschappen maar ook handelswetenschappen. De toets geeft de toekomstige studenten een beeld van hun wiskundige en wetenschappelijke vaardigheden en kennis. En of die voldoende is om aan de bacheloropleiding te beginnen. De bedoeling is de slaagkansen van studenten te verhogen.  

Studenten kennen hun startcompetenties bij aanvang van de studie

Vanaf dit jaar wordt de toets verplicht voor de studierichtingen burgerlijk ingenieur en burgerlijk ingenieur-architect. Alleen wie heeft deelgenomen aan de ijkingstoets zal zich voor academiejaar 2018-2019 kunnen inschrijven voor deze opleidingen. "Doordat de ijkingstoets vanaf nu verplicht is, kennen alle studenten hun startcompetenties bij aanvang van de studie", zegt professor Tinne De Laet van de eenheid Studentenbegeleiding Ingenieurswetenschappen van de KU Leuven.

Wie niet slaagt, is nog steeds welkom aan de universiteit

"Toekomstige studenten hoeven niet te slagen voor de toets. Wie niet slaagt is nog steeds welkom aan de universiteit, maar de universiteiten zullen studenten kunnen verplichten om deel te nemen aan een remediëringstraject. Zo worden hun kennis en vaardigheden van bij de start van het academiejaar bijgeschaafd en lopen ze geen nodeloze achterstand op."

Instaptoets

Het idee om bij het begin van een studie verplicht te testen wat je kan is niet nieuw. Een soortgelijke verplichte maar niet-bindende toets bestaat sinds vorig jaar ook voor de lerarenopleiding. Daar heet het de instaptoets, ingevoerd om gemotiveerde en bekwame studenten in het lerarenberoep te krijgen. De bedoeling is om het verplichte karakter van deze ijkingstoets de komende jaren nog uit te breiden naar andere wetenschappelijke richtingen. 

De verplichte ijkinstoets voor de opleiding burgerlijk ingenieur geldt voor alle universiteiten in Vlaanderen. De ijkingstoets vindt dit jaar plaats op 2 juli (inschrijven kan tot 8 juni) en de tweede zittijd is op 1 september (inschrijven kan tot 10 augustus). Meer informatie is te vinden op www.ijkingstoets.be.    

Meest gelezen